Évközi 2. vasárnap - "B" év

A  szentmisék tervezett rendje a Répcelaki Szent István Király Plébánián  2021. január 17.-tól

A templomokban MASZK HASZNÁLATA + az ÜLÉSI TÁVOLSÁG megtartása KÖTELEZŐ!      

01.17. ÉVKÖZI 2. vasárnap – Most az évközi idő első része tart hamvazószerdáig.

8.00h Nick: + Bella József és Csorba Ágnes szülőkért

9.30h Répcelak: Elő családtag gyógyulásáért kérve a segítő Szűzanya közbenjárását

11.00h Vámoscsalád: Hálából a segítő Szűzanya tiszteletére.

16.00h Szentivánfa: A betegek gyógyulásáért és a szenvedő gyógyulásáért.    

 

Fontos! Február elsejével áll vissza a teljes miserend. Így Uraiújfaluban vasárnap marad du. 16.00h kor a Szentivánfai templomban a szentmise. Kedden este nem lesz Nicken szentmise és szombaton reggel Vámoscsaládon január hónapban, az esetleges gyászmisék esetét kívéve.               

01.19. kedd – köznap      

17.00h Csánig: Hálából a segítő Szűzanya tiszteletére  

01.20. szerda – Szent Sebestyén vértanú emlékezete van.    

18.00h Vámoscsalád: Szent József tiszteletére és anyagi közbenjárásáért. 9./6.     

01.21. csütörtök – Szent Ágnes szűz és vértanúra emlékezünk.  

18.00h Nick: „Pro populo” = a népért 4.

01.22. péntek – Boldog Batthyány-Strattmann László hitvallót köszöntjük.   

18.00h Répcelak: A tisztítóhelyen szenvedő lelkekért.

*01.23. Szombaton a Répcelaki templomban de.11.00h-kor kereszteljük meg: Novák Lia gyermeket. :-) 

01.24. ÉVKÖZI 3. vasárnap – „Isten Igéjének” vasárnapja

8.00h Nick: + Vodenicsár János édesapa és + Hozzátartozói

9.30h Répcelak: István és Ilona szülőkért és + Nagyszülőkért  

11.00h Vámoscsalád: + István édesapa

16.00h Szentivánfa: Szent József tiszteletére és anyagi közbenjárásáért. 9./7.   

 

- Most vasárnap János püspök szándéka szerint rendkívüli gyűjtés van a természeti katasztrófát szenvedett Horvátország megsegítésére. Mivel sok katolikus templomukat is elvesztették, az újjáépítés idejére.       

- A szentmise szándékokat jövő évre le lehet adni a sekrestyében a szentmisék után. A szentmise íratás összege idénre nem változott meg, továbbra is 3000 Ft, ezt a Magyar katolikus Püspöki Kar szabályozza.

- A szentmisék ének-zenei szolgálata jelenleg átmeneti állapotban megy. Mindenki hangjára szükség van! J

- Jövő évre katolikus kalendáriumok és naptárak – tavalyi árakon – kaphatók a sekrestyékben.

- Ez úton is értesítjük a Kedves Híveket, hogy az idei ökumenikus imahét alkalmai elmaradnak a járványhelyzet miatt. Hordozzuk egymást imádságban és helyezzük reménységünket Krisztus szeretetébe, hogy jövőre újra a megszokott módon találkozhassunk! “Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek” (Jn 15,5-9)

- 2019. szeptember 30.-án került nyílvánosságra Ferenc pápa „Aperuit illis” (Megnyitotta nekik) kezdetű apostoli levele, Bibliafordító Szent Jeromos halálának 1600. évfordulójára emlékezve. És amelyet motu proprio (saját kezdeményezés) formájában írt, s amelyben elrendelte az Isten igéjének vasárnapját, amit az egyházi évközi idő harmadik vasárnapjára helyez. Meg kell tanulnunk újra ás újra kezünkbe a Bibliát és élni belőle!

- Az Anyaszentegyházunk 3 parancsa: „Évente gyónjál és legalább a húsvéti időben áldozz meg!” Aki a tavalyi évben nem végzett szentgyónást utólag sem bepótolva, vagy rendszeresen nem vett részt szentmisén képernyő előtt sem, Azokat kérem, hogy gondolják át, hogy hogyan járulnak szentáldozáshoz méltó módon? Ugyanis a szentáldozás az nem megszokás és kedv kérdése, hanem egy lelkileg felkészült találkozás az Úr Jézussal!          

- Az egyházmegyei Martinus újság januári száma + a szentmise napi olvasmányait tartalmazó Adoremus könyv februári száma kiosztásra kerül az előfizetők számára illetve átvehető a sekrestyékben.

Tisztelettel: Szakál Szilárd plébános - Elérhetőség: Vámoscsalád, Fő u. 67. Tel.: 95/346-007

Szakál Szilárd atya - mobil: 30/578-9444,  E-mail: plebania.repcelak