SZIK férfi imacsoport

A kezdetek...

Amikor kineveztek Répcelakra plébánosnak 2018 július elsejével, akkor abban a hónapban voltam magán-lelkigyakorlaton Pannonhalmán. Készülve-gondolkodva-imádkozva, a plébánosi helyzetemért, hogy minél bölcsebben-ügyesebben-bátrabban gyakorolhassam az egészet. A lelkigyakorlaton pedig szokás lelki olvasmányokkal foglalkozni, ezért mi mást is vehettem kezembe a Biblián kívül, mint az Ars-i plébános, azaz Vianney Szent János életét, ahol a következő gondolatokra bukkantam:

„Vianney nagyon helyesen következtetett arra, hogy hívei mindaddig nem fogják komolyan végezni a vallási gyakorlatait, míg meg nem nyerte a férfivilágot.
szik-ff-imacsoportHogy tehát ezeket is megnyerje az eucharisztikus Krisztusnak, semmi újat nem vezetett be, megelégedett azzal, hogy az Oltáriszentség Társulatába új életet lehelt. „A férfiaknak mondotta, csak egy lelkük van, mint a nőknek, amit meg kell menteni éppen úgy, mint a nőknek. Ők mindenütt az elsők; miért nem lehetnének első az Isten szolgálatában és Jézus Krisztus szeretet-szentségének hódolatában. Az ájtatosság sokkal hatásosabb lesz, ha ők gyakorolják azt...” És ne ámítsátok magatokat testvérek, arra vagytok kötelezve, hogy tökéletesebb életet éljetek, mint az átlagkeresztények.
Vianney a férfiakkal nem érte el a kívánt célt. Buzgósága tűzében talán sokat követelt tőlük. szentsegimadasKönnyen meg lehet érteni, hogy a szabályzat által követelt mindennapi szentséglátogatásra nem tudta őket rávenni: a mezei munkák visszatartották őket. Chaffangeon példája nem talált követőkre. Mindennek dacára, a Társulat elérte a végcélját, az ars-i férfiak rendesen jelentek meg a vasárnapi istentiszteleteken, és oly kifogástalan magaviseletet tanúsítottak a templomban, hogy összeszedettségük az idegeneket is csodálatba ejtette. S a vecsernye után, a kitett Oltáriszentség előtt, szép számmal maradtak vissza egy órahosszat.”
(Részlet  Dr. Trochu Francis  – Az Ars-i plébános c. művéből)    

A folytatás...

Amikor hazatértem meg is hírdettem félve, de remélve a legjobbakat: 

betonnapon„Vianney Szent János nyomán és ünnepére, – nem elírás – kizárólag férfiak számára is szeretnék egy imacsoportot létrehozni: Szent István király néven. Az alakulás 5.-én vasárnap lenne itt a templomban 15.15h.kor. A feltételek férfiasak J: naponta 1 Üdvözlégy Mária elmondása a plébánia lelki megújulásáért. És havonta elsővasárnaponként ez a rövid együtt imádkozás lenne a Magyar Szentek litániájában az Úr Jézus előtt. Szeretettel várom erre a találkozásra hívő közösségünk férfi tagjait.”

Az első alkalommal hatan voltunk, azóta, már lassan 2 éve kétszer annyian vagyunk az alkalmainkon. Nyílván nem ér rá mindig mindenki és vannak próbatételek, de mindig ott vannak a többiek. Nem csak imádság van a templomban, vannak közös munkavégzések is a templomért, a plébániáért. És vannak közös beszélgetések és ünneplések. Nem vagyunk zárt csoport: várjuk további férfi hívek jelentkezését szeretettel. Ez a mű tényleg a Szentlélek által adott gondolat volt. Istennek legyen hála, aki működteti! Aki az Eukarisztiában az erőnket, kedvünket adja hozzá!        

Szakál Szilárd plébános

                                    Mottónk: A kis áldozatok, hozzák meg a nagy győzelmeket!

                               Szent István király Plébániánk Védőszentje – Könyörögj érettünk!