Özvegyek napja

Hát ez egy régi gondolat volt bennem, aminek a megvalósítására az önálló plébánosi élet 60945463-393285297939161-6162637166150156288-nadott lehetőséget... Nyílván az özvegyek nem kis szeletét képezik a Katolikus  Anyaszentegyháznak. Már az Ószövetség is értékeli őket:

„Árváknak atyja, özvegyek védője az Isten, szent hajlékában.„ (Zsolt 86,6)

Az Újszövetségben – Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepének evangéliuma, – csodálatosan emlékezik meg Anna prófétaasszony szolgálatáról:    

„Volt egy Áser törzséből való, Anna nevű prófétaasszony, Fánuel leánya, aki már igen öreg volt. Hét évig élt férjével lánysága után, aztán özvegyen maradt. Már nyolcvannégy esztendős volt. Nem hagyta el a templomot soha, éjjel-nappal böjtben és imádságban szolgált.” (Lk 2,36-37)

60699288-2290209367669059-573844189507223552-nÉs hát a 2000 éves Egyháztörténelem pedig ontotta magából a Szent Özvegyeket... Szent Mónika (+387), Svéd Szent Brigitta (+1373), Casciai Szent Rita (+1447) és még sokan mások. A Plébániánkon sok özvegy adja szolgálatát Istennek: akár adminisztrációban, templomtakarításban és díszítésben vagy a sekrestyében. Ezért a fiatalok, a családosok mellett ők is megérdemelnek egy napnyi vigasztalást. Így született meg 2019-ben, az első Özvegyek napja programunk a Vámoscsaládi templom szentségimádási napjához kapcsolva (május 22.) Szent Rita tiszteletére. Szentségimádás, szentmise rózsaszenteléssel és egy ünnepi étkezéssel. Istennek legyen hála! :-) 

 

Szent Rita élete itt olvasható a Szentek életéből – Klikk ide!

Ha az életét szeretnéd mellette filmen is megtekinteni, akkor – Klikk ide! 

 

Rózsa-áldás

Bevezető intelem

A rózsák megáldása emlékeztet minket Szent Rita életének egy jeles eseményére. 60935952-2129841613781628-1867093047452368896-n1457 januárjában, amikor betegen feküdt a casciai (ejtsd: kássai) monostor cellájában, kérte az egyik unokahugát, hozzon neki szülőföldjéről, Roccaporenaból (ejtsd: rokkaporénából) egy rózsaszálat. A hagyomány szerint Isten meghallgatta kérését és Rita rokona a havas téli tájon kinyílt rózsát tudott szedni neki. Azért hívjuk segítségül most az Urat, hogy nagylelkűen ajándékozzon testi és lelki kegyelmeket mindazoknak, akik Szent Ritát segítségül hívják. Áldja meg ezeket a rózsákat, amelyek számunkra Szent Rita emlékezetének ajándékai. Rita életét csodálatos módon elkísérte a rózsa, amelynek tövise tizenöt éven keresztül jelezte számára Jézus megváltó szenvedését. Ezek a rózsák jelentsenek nekünk is reménységet, támaszt, egészséget, örömöt és békét, amikor Szent Ritát akarjuk követni.

Hívek közös könyörgései

P: Testvéreim, hívjuk segítségül Istent, a mi mennyei Atyánkat, mélységes áhítattal, hogy áldjon meg minket, vezessen és erősítsen meg Szentlelkének erejével! A kérésekre így válaszolunk: Áldd meg Urunk a te népedet! - Válasz: Áldd meg Urunk a te népedet!

60857746-852070071840686-1251329058013184000-n1. Szeretet Istene, aki kegyelmeddel kísérted Szent Rita életútját, tartsd meg minket is szeretetedben, akik az életszentségre való elkötelezettséget vállaltuk!

2. Gyöngédség Istene, te Szent Ritának szereteted jeléül rózsát ajándékoztál, add, hogy mi is a vígasztalás és a békesség eszközei legyünk!

3. Szépség Istene, ezek a virágok és az egész teremtett világ rólad beszélnek, segíts minket, hogy Krisztus jó illata és felhívó jelei legyünk a világban!

4. Vigasztalás Istene, Szent Rita hittel járt az élet tövisei között, ajándékozz nekünk derűt és kitartást a szenvedések óráiban!

P: Hallgasd meg Istenünk kéréseinket, és Szent Rita égi közbenjárására teljesítsd reményeinket. Krisztus a mi Urunk által. Ámen.

Megáldó könyörgés

szent-rita-napjaIstenünk, aki gazdag vagy irgalomban és forrása vagy minden vigasztalásnak, áraszd ki áldásodat ezekre a rózsákra, és mindazokra, akik ajándékul kapják. Arra emlékezve, hogy Szent Rita rózsát kapott tőled és vigasztalást Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztus szenvedéseinek tövisszúrásai között, amelyeket éveken át viselt, mi is megerősödjünk a te kegyelmed erejében, és tegyünk tanúságot a föltámadt Krisztusról, aki él és uralkodik most és mindörökké. Ámen.

Szenteltvízzel meghinti a rózsákat.

Záró áldás:

Térítsd magadhoz híveid szívét Istenünk, Szent Rita égi közbenjárására, és őrizz meg mindannyiunkat védelmedben. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

És a mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindenkor. Ámen.

Egyházi engedély: + Antonio, spoletoi érsek, 1994. Pünkösdjén

 

Közbenjárást Kérő ima szent Ritához

Szent Rita, Isten csodákkal kitüntetve. Te részesültél abban a ritka kegyelemben, hogy kétségbeejtő helyzetekben különleges szószólónk és segítőnk vagy.60714316-1272775619540913-1224182055793852416-n Erős bizalommal térdelek előtted, együtt érző szeretetedre hagyatkozva, hogy segítségedet kérjem jelen nagy szükségemben. Légy részvéttel irántam. Gyarló imámat vidd Isten trónja elé, és buzgó közbenjárásod által nyerj meghallgatást kérésemben. Járj közben értem Jézus Szentséges Szívénél. Ígérem, hogy egész életem hirdetni fogja az Úr hozzánk lehajló, minket átölelő szeretetét és a te közbenjáró jóságodat. Szent Rita! Te csodálatosan részesültél Urunk Jézus Krisztus kínszenvedésében. Közbenjárásod által nyerd meg nekem, hogy az élet szenvedéseit megadással viseljem és pártfogolj minden szükségemben. Amen.

                                   Casciai Szent Rita, mint a lehetetlen ügyek közbenjárója

                                                                – könyörögj érettünk!