Történetünk

    Ez egy elég fiatal Plébánia, de mégis mielőtt elmerülnénk a történetében, gondoljunk bele Plébániánk Védőszentjének Szent István királynak az imádságába...

                                                                rl-templomsisak-allapot-2015

„A mélységből kiáltok Hozzád, hallgass meg Uram!
Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben,s hogyan kell örülni a megérdemelt könnyben.
Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam, s az alázatosság színtelenségét okosan csillogtassam.
Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, s hogyan kell féktelen erővel egyenesen állni.
Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, s alázatosan megadjam magam a léleknek.
Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dicsérnek.
Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak.
Taníts meg lendülni, ha Rád találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam.
Ne add meg mindig, amit nagyon kérek.
Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek.
Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni.
Ez a kívánságom, ez maradjon végleg,de ha másként szólnék, nagyon szépen kérlek, ne neheztelj reám, ne fordítsd el orcád, hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád!”

 

dr-veres-andras-megyyespuspok-2020Plébániánk alapítólevelét Dr. Veres András megyéspüspök úr írta alá, aki a Szombathelyi Egyházmegyén püspöke volt, 2006-2016 között.

                                                                                                       „888./2007

                                   Főtisztelendő Plébános Úr!

    A 2007. évi 2. számú köriratban kifejtett szempontok alapján plébániájára vonatkozóan  a következő rendelkezéseket hozom:

   2007. augusztusi 1-jei hatállyal a répcelaki Szent István király filiát plébániai rangra emelem, a vámoscsaládi Szent Márton plébániát és a nicki Szent Anna plébániát pedig filiává minősítem át és a répcelaki Szent István király plébániához csatolom.    

    A továbbikban az átminősített Plébániákon nem kell külön anyakönyvet, ill. pénztárkönyvet vezetni, hanem azt a plébániai központban kell megtenni. Az egyházközség vagyonát azonban a többi filíától elkülőnítve is nyílván kell tartani.

 

    Tisztelettel:                                                                                      + András

    Szombathely, 2007. június 18.                                                         püspök

____________________________                                  P.H.

    Főtisztelendő Görbe László plébános

    Vámoscsalád 9665, Fő utca 67.”