Alapítványok

1. Répcelaki Szent István Alapítvány

Pontos név: Répcelaki Szent István Alapítvány

Székhelye: 9665 Vámoscsalád, Fő utca 67.

Kuratórium elnöke: Szoporyné Szabó Piroska

Adószámunk: 18887330-1-18

Számlaszámunk: 72600115-10011843

Számlavezető pénzintézet: Takarékbank Zrt.

Történet és célkitűzések: A Répcelaki Szent István Alapítvány törvényes működése 20 esztendővel ezelőtt vette kezdetét. Alapítványunkat 1997. december 12-én hozta létre Baán Lajos római katolikus plébános. A Vas Megyei Bíróság 1998. január 8. napján vette nyilvántartásba. Szomorú tény, hogy az alapításkor bejegyzett kuratórium tagjai közül többen (Farsang Vendel, dr. Henits Rajmond, Pusztai Miklós) csak az égi hazából kísérhetik figyelemmel fáradozásaik eredményének őrzését, törekvéseik, szándékaik továbbvitelét, kiteljesítését. Tudjuk, hogy Istentől kapott életajándékként élték meg a templomépítés felemelő feladatát.

Bár nem rendelkezünk nagy költségvetéssel, de minden olyan jelentési, ügyviteli feladatot el kell látnunk, amelyeket a jogszabályok a civilszervezetek részére meghatároznak.

Az elmúlt években jól sikerült hittantáborokat, gyermek- és családi programokat támogattunk, továbbá hozzájárultunk a répcelaki templom felszereléseinek, berendezéseinek beszerzéséhez, állagának megóvásához (pl. az orgona és a nyílászárók javításához), környezetének szépítéséhez, a Szent István szoborhoz.

Az önkéntes segítők munkája, az adományok, és az 1%-os személyi jövedelemadó-felajánlások nélkül nem tudtuk volna terveinket, vállalásainkat megvalósítani.

Továbbra is szeretnénk hagyományos (tábort, kirándulásokat, családi napot, farsangot, átörökítő napot) és új programokat támogatni, valamint feladatunk a templomban egyes karbantartási munkák elvégzése, a felszerelések bővítése.

Hálásak vagyunk a gyermek- és családi programok létrejöttét segítő szülők, nagyszülők, testvérek, önkéntesek munkájáért, sokféle térítésmentes hozzájárulásukért, a vállalkozók felajánlásaiért, az önkormányzati anyagi és erkölcsi támogatásért.  Öröm számunkra, hogy az ökumené, a másokat segítő jó szándék jegyében tudjuk lebonyolítani programjainkat. Úgy gondoljuk, a miénkhez hasonló civilszervezetekre szükség van és szükség lesz a következő évtizedekben is.

Weboldal: jelenleg nincs külön ennek az Alapítványnak.  

 

2. A Nicki Szent Anna templomért Alapítvány

Szervezet pontos neve: A Nicki Szent Anna Templomért Alapítvány

Szervezet adószáma:   18896792-1-18

Szervezet hivatalos képviselőjének neve: Novák Elemér elnök

Szervezet tevékenysége, pár gondolatban: Alapítványunk 2006. február 20-án tartotta alakuló ülését. Nyílt alapítvány, nonprofit szervezet, amely - célját  meghaladó - vállalkozási tevékenységet nem folytat, tartós közérdekű célra jött létre. Az alapítványhoz csatlakozhat minden magyar, illetőleg külföldi természetes és jogi személy, szervezet, egyesület, amely az alapítvány céljaival egyetért, és adományaival támogatja azt.

Az alapító akarata szerint az alapítvány legfőbb célkitűzéseit: a következőkben foglaltuk össze:

- Nick község katolikus temploma, a hozzátartozó épületrészek és park, továbbiakban épületegyüttes felújítása, állagának folyamatos megóvása, oly módon, hogy az épületegyüttes mindenkor alkalmas legyen a hitélet, a vallás gyakorlására, a szertartások méltó körülmények között történő megtartására az épületek műemléki jellegét mindenkor figyelembe véve.

- A plébánia történetének kutatása, feldolgozása és ismertté tétele . Olyan kulturális munka megvalósítása, mely hozzájárul a múlt értékeinek feltárásához és megismertetéséhez.

- Hozzájárulás ahhoz, hogy kialakuljon a fiatalokban a múlt megbecsülése, a nemzedékek egymásiránti tisztelete, a szülőföldhöz való ragaszkodás és a magyarságtudat érzése.

- Nick község épített, kulturális és természeti értékeinek feldolgozása, ismertté tétele és megőrzése a jövő nemzedékek számára, a fiatalok bevonásával, egyben ifjúságvédelmi programok szervezése.

- „Ép testben ép lélek” elv alapján a község idős és fiatal lakói, valamint az ideérkezők számára sportolási lehetőségek kialakítása, fejlesztése. Sportolási eszközök használatának biztosítása, sportrendezvények szervezése. Egészséges életmódra nevelés, képzések, programok, célravezető tevékenységek által. A megfelelő táplálkozási és mozgáskultúra, valamint életvitel előmozdítása.

- Határon túli hasonló, tevékenységi körű szervezetekkel közös programok szervezése közösség építése

Az alapítvány a település és az egyházközség területén aktív közösségi szereplő

Plébánia neve, akihez köthető a szervezet: Répcelaki Szent István Király Plébánia

Weboldal: az Alapítvány saját weboldala – klikk ide!