Rózsafüzér társulatok

Bevezetés

A rózsafüzér a Krisztus-központú Mária tisztelet magánájtatossága. Egyénileg mondva a személyes lelki élet, közösségben imádkozva a közösségek fontos összetartója és építője.

szent-domokos-es-a-rozsafuzerAmit viszont a legfontosabb kiemelni a 13. századból – az Egyház a hagyomány értelmében Szent Domonkosnak köszöni legnépszerűbb imádságát, a Rózsafüzért. Ezt a kiválasztott lelket ugyanis kora gyermekéveitől kezdve a legbensőbb fiúi ragaszkodás és bizalom fűzte az Istenanyához. Amikor elpanaszolta neki első apostoli munkájának sikertelenségét, a legenda szerint megjelent neki a Toulos-i erdőben és a szentolvasót adta kezébe fegyverül, amely ügyét győzelemre vitte. Mennyi ebből a történeti valóság ma már nehezebb eldönteni, de tény, hogy Szent Domonkos fiai voltak minden időn át ennek az ájtatosságnak legbuzgóbb terjesztői.

Ami monotonnak/egyhangúnak tűnhet ebben az ismétlődő imádságban, az pontosan olyan, mint a szívverésünk lüktetése. Megnyugtat és megfelelő „lelki vérkeringést” biztosít számunkra és az Anyaszentegyháznak! Így a rózsafüzér imádság nem feleslegesen kidobott idő. 

 

1. A Nicki rózsafüzér-társulat:

Nicken a Rózsafüzér Társulat több évtizedre tekint vissza. Néhány év kihagyás után, 2009-ben új lendületet vett. Jelenleg 15 aktív tagja van.nicki-rt-2020

Társulatunk minden hónap első vasárnapján imaórát tart a Szent Anna templomban 14:30-tól 15:30-ig. Tagjaink ekkor cserélik ki a „titkokat” egymás között.

Településünk átlagéletkora egyre növekszik, ugyanígy a társulat összetétele is tükrözi azt. Két tagunk már kilencven év feletti. Igyekszünk megnyerni az imádságos lelkületnek a „friss” nyugdíjasainkat is. Életkorunkból adódóan már számtalanszor megtapasztaltuk az élet nehézségei közepette, az imádság hatalmas erejét, ezért mindig minden alkalommal szívből kérjük égi édesanyánk közben járó támogatását. A legidősebb tagunk „Kéri néni” Angéla, aki éppen a 100. évét töltötte be, 2020-ban.    kerineni-angela-100-eves-lett-2020

„ Nagyanyám is így viselte kezén az olvasót, ...

Rózsafüzérrel anyám is szent kép elé hajolt; ”

Mint ahogy a fenti idézet is mutatja, nekünk is az édesanyánk és a nagyanyánk imádsággal átszőtt élete szolgált példaképül.

„ Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben ott vagyok közöttük. (Mt 18,15-20)

Jó újra megtapasztalni az együtt imádkozás felemelő érzését, testi, lelki pozitív hatásait. Teljesen más templomban az oltár előtt gyertyát gyújtva, közösségben fohászkodni, közösen megfogalmazni kéréseinket, mintha ugyanezt odahaza tennénk.a-nicki-rt-tal-2020-ban A mindennapi otthoni imádkozásnak is nagy jelentősége van, de így még nagyobb értelmet kap. Imádkozásunk által állandó Isten – ember kapcsolatban lehetünk.

Imaszándékainkat nagy megfontoltság jellemzi, elsősorban plébániánk, Egyházunk, életünk eseményeit kísérjük imáinkkal.

A Rózsafüzér társulatnak bárki tagja lehet, aki vállalja, hogy minden nap imádkozik egy tized rózsafüzért. Szeretettel várjuk az imádkozni vágyó ifjakat is! A Szűzanya bőven ad kegyelmeket, az Ő imádkozóinak!

Szeléné Mária és Ivánkovicsné Betti

2. A Répcelaki rózsafüzér-társulat:

rl-i-rt-2020Répcelakon 1985. december 24.-én gyülekeztünk össze először, hogy katolikus hitvallásunkat gyakorolhassuk az elkészült kis kápolnánkban. A szentmisén való részvételek mellett igény mutatkozott, hogy egyéb vallási csoportosulásokat is létrehozhassunk. Karácsony ünnepe előtti kilenc napban megtartottuk a Szentcsalád járást, ugyanúgy a nagyböjti időszakban minden pénteken keresztúti ájtatosságot végeztünk.     

De, hogy ne csak az ünnepek előtti időszakokban találkozhassunk, ezért megalakult a Rózsafüzér Társulat. A Társulat egész éven át minden hónap első vasárnapján gyűlt össze, és mindig elmondtunk egy egész rózsafüzért, amelyet felajánlottunk: bajban, betegségben küzdő embertársainkért. imadsag-kozbenA Társulat tagjai vállalják, hogy otthonaikban is naponta egy-egy tízed rózsafüzért elimádkoznak, amely tízedeket havonta cserélnek.Ez a Társulat a mai napig is működik, de sajnos a 2-3 elmúlt évtizedben már nagyon sok társunktól kellett búcsút venni, de hála Jóistennek vannak új tagjaink is. Sőt van férfitagunk is. Imáinkat abban a reményben végezzük, ahogyan az Úr Jézus mondta: „Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt 18,20) Mi ebben reménykedünk! „A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete.” (Róm 5,5) 

Csorbáné Bori és Sándorfi M.né Marika 

 

3. A Vámoscsaládi Rózsafüzér-Társulat:

az-uj-rf-tars-vcs-2021-aug-elsoszombatjan2021.07.03.-án hírdettem megbeszélést Vámoscsaládon, hogy újraszerveződjön a Rózsafüzér társulat, a következő gondolattal:  „Mivel már hosszú ideje, se vezetője, se tevékenysége nincs a csoportnak, így el kell dönteni a jövőjét, hogy újjászerveződik, vagy megszűnik-e. Ezt ki kell tisztázni, mert ez is tükrözi a lelki életet az adott Egyházközségben.” A következő megbeszélésig, ami 2021.07.31.-e volt. Sikerült a házhoz kötött tagokat, a volt tagokat is összeszedni, összesen két csoport lett 20 fővel. A csoportvezetők: Nemes Irénke és Geosíts Tímea lettek. Így már 2021.08.07.-én elsőszombaton reggel a szentmise után, az újjászerveződött Rózsafüzér-társulat titokcseréje volt Vámoscsaládon újra a rózsafüzér elimádkozása után. Az elsőszombati szentmiséket továbbra is a Társulat elhunyt és élő tagjaiért ajánljuk fel. Ha tehetem plébánosként velük imádkozom. Köszönöm a kedves Hívek buzgóságát és áldozatát, hogy sikerült meglépni ezt a reményteli lehetőséget.    

Szakál Szilárd plébános

 

 Ami még idekapcsolódó hasznos segítség lehet a kedves Érdeklődők számára: 

a-rozsafuzer-imadkozasa igy-nez-ki-egy-rozsafuzer az-ur-oltara-korul

 

 

 

 

 

Ha Ön is szeretne megismerkedni a Rózsafüzér imádkozás módjával, hogy színesebbé és hatékonyabbá tegye a vallási életét, akkor – Klikk ide!   

„ROSARIUM VIRGINIS MARIAE” – Szent II. JÁNOS PÁL PÁPA apostoli levele a püspököknek, a papságnak és a hívőknek a szent rózsafüzérről. – Klikk ide!

 

                               Szűz Mária, Keresztények segítsége – Könyörögj érettünk!