Egyházközségi hozzájárulás

Bevezetés...

Az egyházközségi hozzájárulás az nem egyházi tízed és nem illik egyházi adónak sem csúfolni. Emellett a Plébánia nem fizetős szolgáltatásokat biztosít, amikor egyházi temetést kérnek stb. A pap lelki szolgálatot végez a rábízott plébániai közösségben, így a Magyar Katolikus Püspöki Kar (MKPK) által meghatározott díjak is a hívek részéről adományt fejeznek ki az elvégzett lelki szolgálatokért. A lényeg, hogy egy Plébániát fenntartani és a működését biztosítani csak anyagi forrásokból lehet. perselypenzA plébániaépületet, az ingatlanokat és a templomainkat rendben kell tartani, időközben javítgatni és felújítani szükséges. A pap autóval tudja ellátni a szolgálatát. A plébániai munkatársakat és a a kántorokat is fizetni kell.  Mellette a villany-, gázszámlákat stb be kell fizetni. Meg ha szeretnénk szebb liturgikus eseményeket vagy plébániai rendezvényeket szervezni, ahhoz is kell anyagi támogatás. A Plébánia forrásai: a perselypénz, az egyházközségi hozzájárulás és a nagylelkű hívek adományai. A pályázatok nem tartoznak bele, mert azt kiírják vagy nem az egyházak részére és nyer vagy nem nyer. Szóval a Plébánia nem tud dőzsölni, de igyekszik takarékos spórolni és talpon maradni.

Ön hogyan látja? Mert Isten és az Anyaszentegyház így...

Szent Máté evangéliumában találjuk az Úr Jézusról... (17,24-27)

„Amikor Kafarnaumba értek, odamentek Péterhez az adószedők és megkérdezték: „Mesteretek nem fizet templomadót?” „De igen” – felelte. Amikor hazaért, Jézus megelőzte a kérdéssel: „Mit gondolsz, Simon, a földi királyok kitől szednek vámot és adót, a fiaiktól vagy az idegenektől?” „Az idegenektől” – válaszolta. Jézus így folytatta: „A fiak tehát mentesek alóla. De hogy meg ne botránkoztassuk őket, menj ki a tóra, vess horgot, és az első halat, amely ráakad, húzd ki! Nyisd ki a száját, találsz benne egy sztátért. Vedd ki és add nekik oda értem és érted!”

Szent Lukács evangéliumában ezt találjuk az Úr Jézust követőkről... (8,1-3) „”

„Ezután városról városra és faluról falura járt, és hirdette az Isten országának evangéliumát. Vele volt a tizenkettő és néhány asszony, akiket gonosz lelkektől szabadított meg, és betegségekből gyógyított meg: Mária, akit Magdalainak neveztek, akiből hét ördög ment ki, Johanna, Kúzának, Heródes egyik főemberének felesége, és Zsuzsanna, de sok más asszony is, akik vagyonukból támogatták őket.”

Az Anyaszentegyház 5 parancsában ezt találjuk... (hittanos ismétlés)

„5. Az Egyházadat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd!”

Persze önkéntes, de ne feljejtsük el, hogy pofátlan (igazságtalan) dolog azokkal szemben, azokat a szolgálatokat igényelni a közösségtől, azokkal szemben, akik rendszeresen befizetik az egyházközségi hozzájárulásukat és rendszeresen gyakorolják a vallásukat. A katolikus hitednek az Anyaszentegyház az otthona. A hited otthonáról pedig gondoskodj. Akkor fogod otthon érzeni magadat benne, ha gondoskodsz róla. Igen ez a Te felelősséged, ezért ne keress kifogásokat kedves Testvérem. Legyél élő és aktív tagja katolikus hited egyházközösségének!

Részletek...

Fontos, hogy a havi gondosan előkészített könyvelésünk a Szombathelyi Püspökségen van leadva, ellenőrízve és véglegesítve. Amit a plébánia is minden évben visszakap megőrzésre. Az előző és következő évek zárszámadás- és költségvetését a Plébániai Tanácsadó Testülete szavazza meg és terjeszti fel jóváhagyásra. Ezen belül a lenyugtázott egyházközségi hozzájárulásokat is, tehát nem kell aggódni azon ahogy, a kedves Hívek támogatása nem megfelelően lesz felhasználva  a Plébánia javára vagy gondjainak a megoldására.

Az MKPK 1994: úgy rendelkezett, hogy Mo-on a hívők önkéntes hozzájárulás útján vesznek részt az Egyház anyagi szükségleteinek fedezésében. Az ált. irányelv az, hogy az összeg a kereső hívők évi átlagkeresetének 1%-a legyen.

Az egyházközségi hozzájárulás mértéke nálunk, a szombathelyi egyházmegyei zsinat rendelkezését figyelembe véve régóta nem változott. egyhazi-hozzajarulas-mellekletEz azt jelenti, hogy az éves egyházközségi hozzájárulás mértéke az éves nettó jövedelem 0,5 %-ában lett megállapítva. Az egyházközségi hozzájárulás fizetését azoktól kérjük, akik önálló jövedelemmel rendelkeznek. Alacsony jövedelmű nyugdíjasok, kismamák, ill. munkanélküliek esetében kedvezményes összeg megállapítására van lehetőség, amely indokolt esetben akár 2.500 Ft is lehet. Önálló jövedelemmel nem rendelkező diákok után nem kell egyházközségi hozzájárulást fizetni. A jelenlegi minimálbér szintjén ez most 6000Ft/fő/év. Igen a több elmulasztott év soknak tűnhet egyben rendezéskor.  

Ez alapján a következő táblázat segít eligazodni a 0,5 %-os aránnyal kapcsolatban.

Havi nettó jövedelem                    Egyházközségi hozzájárulás mértéke
                                                             Havonta (tájékoztató)        Évente

               50.000.-                                               250.-                         3.000.-
               55.000.-                                               275.-                         3.300.-
               60.000.-                                               300.-                         3.600.-
               65.000.-                                               325.-                         3.900.-
               70.000.-                                               350.-                         4.200.-
               75.000.-                                               375.-                         4.500.-
               80.000.-                                               400.-                         4.800.-
               85.000.-                                               425.-                         5.100.-
               90.000.-                                               450.-                         5.400.-
               95.000.-                                               475.-                         5.700.-
             100.000.-                                               500.-                         6.000.-
             105.000.-                                               525.-                         6.300.-
             110.000.-                                               550.-                         6.600.-
             115.000.-                                               575.-                         6.900.-
             120.000.-                                               600.-                         7.200.-
             125.000.-                                               625.-                         7.500.-
             130.000.-                                               650.-                         7.800.-
             135.000.-                                               675.-                         8.100.-
             140.000.-                                               700.-                         8.400.-
             145.000.-                                               725.-                         8.700.-
             150.000.-                                               750.-                         9.000.-
             155.000.-                                               775.-                         9.300.-
             160.000.-                                               800.-                         9.600.-
             165.000.-                                               825.-                         9.900.-
             170.000.-                                               850.-                       10.200.-
             175.000.-                                               875.-                       10.500.-
             180.000.-                                               900.-                       10.800.-
             185.000.-                                               925.-                       11.100.-
             190.000.-                                               950.-                       11.300.-
             195.000.-                                               975.-                       11.700.-
             200.000.-                                            1.000.-                       12.000.-

A táblázatban szereplő adatok a minimális ajánlott összeget tartalmazzák. Így ha valakinek anyagi lehetőségei megengedik, hogy nagyobb mértékben támogassa plébániánk ügyét, s ezt szívesen teszi, hálásan köszönjük nagylelkűségét. Magyarországon az egyházi adót nem az állam szedi be, így a jövedelemadó 2x1% -ának felajánlása nem helyettesíti az egyházadót, mivel abban az esetben nem a hívő mond le jövedelme egy részéről, hanem az állam az adóbevétele egy részéről. Ha valaki nem rendelkezik az egyház és egy alapítvány javára az adója 1%-áról, akkor ez az összeg marad az állam adóbevételének része. Mindenkinek a lelkiismeretére van bízva! 

Az egyházközségi hozzájárulás befizetésének lehetőségei...

1. A korunk igényeinek megfelelően BANKI ÁTUTALÁSSAL is teljesíteni a:

takarekbank-logo 


 

 

A Pénzintézet neve: TAKARÉKBANK Zrt. (Répcelaki fiók)

A Plébánia számlaszáma: 72600225-10011276-(00000000) 

Fontos: ilyenkor az átutalás közlemény rovatába be kell írni a befizető lakcímét, a tényt, hogy egyházközségi hozzájárulás, az évet, amelyre fizet, valamint azok nevét, akik számára a befizető mellett fizetni szeretne. Nagyon kérjük, hogy a lakcímre különleges módon is szíveskedjenek figyelni, mert a befizetéseket elsődlegesen a lakcím alapján tartjuk nyilván. Banki átutalás esetén a befizető számára a bankszámlakivonat igazolja az összeg befizetését. Mi a banki értesítő levél alapján pedig rögzítjük a nyilvántartásunkban. 

2. A Plébánián erre a célra gyártott és kiadott sárga csekk nincs. Köszönjük a megértést!

3. Személyes befizetés: hagyományos módon még mindig ez is kézenfekvő. Mondjuk a Covid-19 járványhelyzet nehezített rajta, de telefonon tudunk ehhez segítséget nyújtani.

a., Személyesen lehet a Plébánia hivatalban (Vámoscsalád): erre elsősorban szentségek felvételére jelentkezéskor (keresztelő, jegyesoktatás) kerülhet sor. Vagy éppen temetkezésnél az adatok felvétele kapcsán kerül megkérdezésre, de sohasem behajtásra!

b., A Répcelaki templom (sekrestye) a szentmisék előtt és után. A befizető minden esetben átvételi elismervényt kap a befizetett összegről.

4. További lehetőség Répcelakon az utcák szerinti beosztás, ahol plébánosi megbízólevéllel és nyugtatömbbel rendelkező híveknél is lehet rendezni oda-vissza megkeresés után. 

- Gyárköz u. és Vízmű u. (Tamási József)

- Arany J. u. ; József A. u. és Ifjúság u. [volt Úttörő u.] (JELENLEG NINCS MEGOLDVA!)

- Vörösmarty u. és Honvéd u. (Pichler Attila és neje)

- Petőfi u. ; Bartók B. u. és Avar u. (Sándorfi Miklósné)

- Derkovits u. ; Ady u. és Csánigi u. (JELENLEG NINCS MEGOLDVA!)

- Dózsa u. ; Gárdonyi u. és Széchenyi u. (Horváth Ernő)

- Vasút u. ; Rákóczi u. és Jókai u. (Horváth Péter)

- Kossuth u. ; Zrínyi u. és Mező u. (Horváth Csaba)

- Aradi u. és Hunyadi u. (Nagyné Szabó Tímea) 

– Kőris u. ; Bem u. és Béke u. (Bedőné Takács Ilona) 

5. A Plébániához tartozó filíákon a következő – szintén megbízó levelekkel rendelkező egyházközségi embereknél – lehet rendezni, átvételi nyugta ellenében.

5.1. Nick:   


 

Hálásan köszönünk minden adományt, amellyel hozzájárulnak plébániánk működéséhez!