Évközi 16. vasárnap - "B" év

A szentmisék tervezett rendje a Répcelaki Szent István Király Plébánián  2021. július 18.-tól

A kisrábatoroki duzzasztó története c. könyv

Nicken, a település fennállásának 800 éves évfordulójához kapcsolódó rendezvénysorozat egyik ünnepsége volt.

 

Kerítés ami összeköt...

Nicken, a település fennállásának 800 éves évfordulójához kapcsolódó rendezvénysorozat egyik ünnepsége volt. 

Évközi 15. vasárnap - "B" év

A szentmisék tervezett rendje a Répcelaki Szent István Király Plébánián  2021. július 11.-től

Velünk lakó Szent Ostya...

Loyolai Szent Ignác kedvenc imája (szentáldozás után)

1Krisztus lelke, szentelj meg engem! Krisztus teste, üdvözíts engem!Krisztus vére, ihless meg engem!Krisztus oldalából kifolyó víz, moss tisztára engem! Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem! Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem! Szent sebeidbe rejts el engem! Ne engedd, hogy elszakadjak tőled!A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!Halálom óráján hívj magadhoz engem! Add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged,mindörökkön-örökké. Ámen.

Évközi 14. vasárnap - "B" év

A szentmisék tervezett rendje a Répcelaki Szent István Király Plébánián  2021. július 4.-től

SzIkGyen 2021

5. Nap a Szent István király Gyereknapokból...

SzIkGyeN 2021

4. Nap a Szent István király Gyereknapokból...

SzikGyen 2021

3. Nap a Szent István király Gyereknapokból...

SzIkGyeN 2021

2. Nap a Szent István király Gyereknapokból...

SzIkGyeN 2021

1. Nap a Szent István király Gyereknapokból...

Évközi 13. vasárnap - "B" év

A szentmisék tervezett rendje a Répcelaki Szent István Király Plébánián  2021. június 27.-tól

Meghívó!

nick

Nick, 800 éves rendezvények...

Évközi 12. vasárnap - "B" év

A szentmisék tervezett rendje a Répcelaki Szent István Király Plébánián  2021. június 20.-tól

"Angyalok eledele..."

dsc0910„Angyalok eledele...” Nemcsak angyaloknak! :-) Hanem elsőáldozóknak és bűnbánóknak meg a lelki erőre vágyóknak is, akár minden nap is. A szentmise ünnepi közösség: „Communio, mert e szentség révén egyesülünk Krisztussal, aki testében és vérében részesít azért, hogy egy testet alkossunk Vele; nevezik az Eucharisztiát görögül ta hagia, latinul sancta, `szent dolgoknak' is -- ez az Apostoli hitvallásban szereplő `szentek közössége' elsődleges jelentése --; egyéb nevei: angyalok kenyere, mennyei kenyér, halhatatlanság gyógyszere, viaticum, `útravaló'.” (KEK 1331)    

Évközi 11. vasárnap - "B" év

A szentmisék tervezett rendje a Répcelaki Szent István Király Plébánián  2021. június 13.-tól

Van Őnk, minékünk!

dsc03802„Magasztalunk téged, mennyei Atyánk, mert életünk útjain velünk vagy mindig, de kiváltképp most, midőn Szent Fiad, Jézus szeretetének asztalánál gyűjt egybe minket, magyarázza a Szentírást és megtöri a kenyeret, mint egykor az emmauszi tanítványoknak.” (Részlet a VII. Eucharisztikus imából.) Így történt a remény évében az elsőáldozás és Úrnapi körmenet egyben Nicken...

ÚRNAPJA - "Jézus Szent Testének és Vérének ünnepe - "B" év

A szentmisék tervezett rendje a Répcelaki Szent István Király Plébánián  2021. június 6.-tól

"Étel és vendég..."

193705139-5600838823291813-5207066793267492903-n

"Ízleljétek meg és lássátok, milyen édes az Úr, boldog az az ember, aki őbenne bízik!" (Zsolt 34,9)

Szentháromság vasárnapján - a Répcelaki és Csánigi hittanosok járulnak első szentgyónáshoz/szentáldozáshoz, a remény évében! Szeptember óta folyt a felkészítés, hol tudtak jönni, hol nem. De a Covid-19 járványhullámok között is bízva és oltalomban, átimádkozva sikerült kihozni belőle a legszentebbet. Most pedig már itt is vagyunk, hogy új szintre emeljük az Új Jézussal való barátságot! :-)       

Szentháromság vasárnapja - "B" év

A  szentmisék tervezett rendje a Répcelaki Szent István Király Plébánián  2021. május 30.-tól