03.24. URUNK SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA – VIRÁGVASÁRNAP - Passió

Templomi hírdetések a Répcelaki Szent István Király Plébánián  2024. március 24.-tól

03.24. URUNK SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA – VIRÁGVASÁRNAP - Passió            

18.00h Uraiújfalu ELŐESTE: „Pro populo” = a népért 13.

8.00h Nick: + Simon István és Szekeres Mária szülőkért 

9.30h Répcelak: + Miklós édesapa és Balázs gyermek lelki üdvéért           

11.00h Vámoscsalád: Engesztelésül a Szűzanya szándékára!

 

03.25. NAGYHÉTFŐ + Csánig keresztút 16.15h    

17.00h Csánig: „Pro populo” = a népért 14.

03.26. NAGYKEDD    

14.15h Répcelak (Gyászmise és temetés): + Özv. Enzsöl Gyula

03.27. NAGYSZERDA + Keresztút 8.00h           

*8.45h Vámoscsalád: + Kálmán jóbarátért      

03.28. NAGYCSÜTÖRTÖK - Az utolsó vacsora emlékmiséje: benne a „lábmosás” szertartása.            

18.00h Répcelak: A Plébániánk lelki megújulásáért!

03.29. NAGYPÉNTEK - Az Úr szenvedésének ünneplése + Teljes búcsú nyerési lehetőség a részvétellel!   

*9.00h Nick: szabadtéri keresztúti áhítat a plébániaudvaron.

*15.00h Répcelak: keresztúti áhítat a templomban.

*16.00h Répcelak: Nagypénteki szertartás!

03.30. NAGYSZOMBAT – Az Úr sírban nyugvásának napja, este Húsvéti vigília körmenettel! J

8.30h Vámoscsalád: Áhítat a Szent sírnál!

19.00h Répcelak: Hálából a Plébánia életéért! (Az elsőáldozók felkészülésüknek 7. programja!)

 

03.31. URUNK FELTÁMADÁSA – HÚSVÉTVASÁRNAP!                        

8.00h Nick: + Szabó Pál és neje: Kovács Katalin

9.30h Répcelak: + Dr. Károlyi László lelki üdvéért           

11.00h Vámoscsalád): + Erzsébet és Antal szülőkért, Tibor testvérért

16.00h Szentivánfa: + Németh Imre édesapa és házastárs

 

04.01. HÚSVÉTHÉTFŐ                        

8.00h Nick: + Szathmári István és Gyermekei  

9.30h Répcelak: + József édesapáért            

11.00h Vámoscsalád: + Hálából a Szűzanyának

16.00h Csánig: + Skultety és Szalay családok + Hozzátartozóiért 

 

     - Köszönöm azoknak a kedves Híveknek, akik részt vettek/vesznek a templomok ünnepi díszítésében, takarításában, tereprendezésekben, keresztút járás buzgó végzésében, barkaszedésekben, a passió olvasásokban/éneklésekben. De elég szomorú, hogy mindössze egy bejelentett hívő várta otthon a húsvéti szentségeket.    

     - Répcelakon az ünnepekre a minisztránspróbák nagypénteken és -szombaton is de. 10.00h-kor kezdődnek.    

     - Nagypénteken délelőtt 9.00h-kor keresztútat áhítatot végezzük a Nicken – az udvarban a plébániai szabadtéri keresztútnál. A Nagypénteki szertartás Répcelakon 16.00h-kor fog kezdődni, a keresztút után.

     - Répcelakon a plébániatemplom nyított előterében Szent Sír látogatásra lesz lehetőség nagyszombaton: reggel 8.00 és 12.00h között. Időzzünk hát szeretettel pár percet a rohanásban Jézus mellett! Húsvétvasárnap pedig a Szent István Alapítvány szervezésében a gyerekeknek a szentmise után tojáskeresés lesz. 

     - Vámoscsaládon, nagyszombati Szentsír áhítat lesz 8.30h-kor kezdődik.

     - A nagyszombati körmenet Répcelakon, új rövidebb útvonalon valósul meg a volt imaházat útba ejtve.

     - Ételszentelés lesz a vigília- és a húsvétvasárnapi vasárnapi szentmiséken igény szerint.   

- Technikai dolgok: 1. Köszönöm a héten az Uraiújfalui Jézus Szíve templom tett minden kétkezi segítséget. 2. Szent József napján este 9 óráig szereltük a hangosítást Nicken végre elég jó lett.   

Tisztelettel: Szakál Szilárd plébános - Elérhetőség: Vámoscsalád, Fő u. 67. Tel.: 95/346-007 és mobil: 30/578-9444; E-mail: ; Web: https://repcelak.martinus.hu