Fontos!

     - A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2023. április 1-től a stóladíjak évközbeni emelése mellett dön-tött. Egyházmegyénkben május 1-jétől lép életbe az új stóladíj-táblázat.

FONTOS! Hogy a stóladíj nem „vételár”, hanem meghagyással kísért adomány. Szóval nem szolgáltatást vásárolok, hanem egyházi szolgálatot kérek.

A változás után: a szentmisék után - 4.000 Ft-t, az esküvők után – 40.000 Ft-t, a temetések után – 35.000 Ft-t kell „adományozni”. Jelenlegi plébánosként kiegészítem mindezeket, azzal, hogy a harango-zásért nem szoktam kérni és ezentúl sem: ez 15.000 Ft lenne és a sírmegáldásért sem, ami meg 7.000 Ft lenne most. Május 1.-től a plébánián csak a temetéseket érínti ebben az egyházi évben a változás. Ennyit tudunk segíteni a Plébániánk Híveinek a nehéz időkben. Az önkéntes egyházközségi hozzájárulás becsületes befizetéseit meg hálásan köszönjük továbbra is, amivel Plébániánk megélhetését segítik.  

Archívum, de fontos kortörténeti dokumentumok...  

A Covid-19 helyzet aktuális állapota nálunk, mármint a Szombathelyi Egyházmegyében:

1232/2021

 KÖZLEMÉNY

 Örömmel értesültünk a járványügyi helyzet javulásáról, ezért – figyelembe véve a szakemberek véleményét, valamint tekintettel a beoltottak magas számára és a COVID-19 járvány miatt életben lévő korlátozások további enyhítésére –, Egyházunk sajátosságait szem előtt tartva, korábbi intézkedéseinket módosítva, 2021. július 4-től kezdődően az alábbi módon rendelkezünk:

1. Mostantól nem kötelező zárt térben sem a maszk viselése, figyelemmel kell lenni azonban az esetlegesen még életben lévő járványügyi korlátozásokra.

2. Nem kötelező érvényűek azok a liturgikus korlátozások sem, amelyek kizárólag a járvány miatt léptek életbe, hacsak a területileg illetékes megyéspüspök másként nem rendelkezik.

3. Továbbra is felelősen és körültekintően kell eljárni, figyelembe véve az aktuális járványügyi előírásokat, különös tekintettel a fertőtlenítőszerek használatára. Áldoztatáskor a kézfertőtlenítést továbbra is ajánljuk.

Az Egyházi Törvénykönyv 838. kánonja értelmében az egyes megyéspüspökök, illetve akik a jogban velük egyenlő elbírálás alá esnek, ettől eltérő rendelkezéseket is hozhatnak.

Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéire érvényes.

Szeretnénk újfent köszönetet mondani mindenkinek a helytállásért ebben a rendkívüli helyzetben. Imádságos lelkülettel figyeljünk továbbra is egymásra.

Budapest, 2021. június 25.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

 

3. Járványhullám és az oltások kezdte...

Kedves Paptestvérek! 

A járvánnyal kapcsolatban a következős rendelkezéseket hozom az MKPK rendelkezéseivel összhangban. 2021.03.26.

1. Hangsúlyozzuk a híveknek, hogy mindenki fel van mentve a vasár- és ünnepnapi Szentmise kötelezettsége alól. Kérjük azt is, hogy ne jöjjön a Szentmisére az, aki egy kicsit is betegnek érzi magát.

2. A nyilvános Szentmisék továbbra is megtarthatóak a járványügyi előírások (távolságtartás, fertőtlenítés, maszk, szellőztetés) betartásával.

3. A plébánosok dönthetnek úgy, hogy ha egy templom túlságosan kicsi, vagy nagyon sok megbetegedés van egy településen, akkor ott nem tartanak Szentmiséket. Azonban minden plébánia területén legalább egy-két templomban legyenek nyilvános Szentmisék.

4. A húsvéti szentgyónást idén a legtöbb hívő nem fogja tudni elvégezni a Húsvét előtti napokban. Bízunk abban, hogy egy későbbi időpontban meg tudunk majd hirdetni gyónási alkalmakat, amikor ezt be tudják pótolni.

5. Imádkozzunk a járvány áldozataiért, az elhunytak családtagjaiért, a betegekért, az egészségügyben dolgozókért, a tanárokért, és mindenkiért, aki munkája kapcsán különösen is ki van téve a fertőzés veszélyének.

     Kedves Paptestvérek! Imádsággal és szeretettel gondolok mindannyiótokra. Kívánom, hogy a nehézségek ellenére átélhessük az idén is, hogy Krisztus győzött a bűn és a halál felett, Ő a kezdet és a Vég, Övé az idő és az örökkévalóság!

                                                                                                                      + János püspök

 2. Járványhullám idején...

Tekintettel a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2020. június 3-án kiadott rendelkezésére, kérek minden lelkipásztort és hívőt a következők figyelembe vételére:

- június 14, vasárnaptól újra érvényes a minden katolikus hívőre vonatkozó szentmiselátogatási kötelezettség. Ez alól augusztus 1-ig felmentést kapnak a 65 évnél idősebbek, valamint akiknek egészsége különleges módon veszélyeztetett. Továbbra is érvényes a felmentés a betegek és azok számára, akik munkájukból adódóan nem tudnak sem szombat este, sem vasárnap szentmisén részt venni.
- június 14-től (előesti szentmisétől is)  kezdődően minden vasárnap a korábban megszokott rend szerint legyenek szentmisék a templomokban. A 65 évnél idősebb lelkipásztorok józan belátásuk szerint mutassanak be szentmiséket.
- a szenteltvíztartókat továbbra is hagyjuk üresen a templom bejáratánál
- a szentáldozásnál az áldozó maga dönti el, hogy kézbe vagy nyelvre szeretne áldozni
- a békeköszöntésnél a kézfogást továbbra is mellőzzük
- a szentségek és szentelmények (legfőképpen keresztelés, esküvő, temetés) ünneplése történhet a hívők részvételével, ügyelve a vonatkozó állami előírások megtartására. A szentgyónások újra történhetnek a gyóntatószékben, amelynek rácsára áttetsző fóliát kell tenni.
-  június 14, vasárnaptól kezdődően nincsen lehetőség az általános feloldozás megadására
-  a templomokban továbbra is biztosítsunk folyamatos lehetőséget a kézfertőtlenítésre mind a hívők, mind pedig a szolgálattevők részére. Ezen kívül fordítsunk figyelmet a padok és kilincsek rendszeres fertőtlenítésére.
Az állami rendelkezések szerint lehetséges a nyári táborok megtartása. Kérek minden táborszervezőt, hogy csak akkor szervezzen tábort, ha garantálni tudja az állami előírások és a higiéniai szabályok maximális betartását. Megfelelőbbnek tűnik ebben az évben a napközis táborok szervezése.
Most, hogy templomi életünk is lassan visszatér a korábban megszokott keretek közé, köszönöm minden lelkipásztornak és minden hívőnek az elmúlt hónapok nehéz idejében való helytállást, az előírások megtartását és a rendkívüli helyzethez való gyors és kreatív alkalmazkodást. Az eddig megszokott figyelemmel vigyázzunk továbbra is egymásra!

                                                                                                Székely János megyéspüspök