HÚSVÉT 3. vasárnapja - "B" év

A  szentmisék tervezett rendje a Répcelaki Szent István Király Plébánián  2021. április 18.-tól

+ A szentmiséről készült közvetítés is megtekinthető benne!

Covid-19 járványhelyzet frissítés: 1. Van felmentés szentmisékről. 2. Betegen ne jöjjünk szentmisére!   

04.18. HÚSVÉT 3. vasárnapja          

18.00 Uraiújfalu ELŐESTI: „Pro populo” = a népért 15.

8.00h Nick: + Princes Zoltánné szül.: Tóth Angyalka   

9.30h Répcelak: + Antal és Mária szülők 

11.00h Vámoscsalád: + Borbála édesanyáért 1. évf. 

 

04.20. Kedd – húsvéti köznap

17.00h Csánig: A segítő Szűzanya tiszteletére

18.00h Nick: + Szabó Imre és neje: Varga Erzsébet és Hozzátartozóik

04.21. Szerda – Szent Anzelm pp. és et. emlékezete

18.00h Vámoscsalád: + István keresztapáért 

04.22. Csütörtök – húsvéti köznap   

18.00h Nick: Hálából!

04.23. Péntek – Szent Adalbert pp. és vt. emléknapja        

18.00h Répcelak: + Csorba Gyula 1.évf.

04.24. Szombat – Szent György vértanú emléknapja

8.00h Vámoscsalád: „Pro populo” = a népért 16.


04.25. HÚSVÉT 4. vas. – JÓ PÁSZTOR vasárnap + Könyörgés a jó termésért (búzaszentelő) áhítat!             

18.00 Uraiújfalu ELŐESTI: + a templom szentségimádási napja! 17.00h: Szentóra a kihelyezett Oltáriszentség előtt a végén szentségi áldással! A szentmise: A papi és szerzetesi hívatásokért lesz.

8.00h Nick: + Dobos Imre és neje: Tulok Anna valamint Gyermekeik: Irén és László    

9.30h Répcelak: A papi és szerzetesi hívatásokért 

11.00h Vámoscsalád: + Kálmán édesapáért

-Tervezés: 1. A Püspökség engedélyezte az elsőáldozások megtartását, a járványügyi szabályok betartása mellett. 2. Az Egyházmegyei zarándoklat idén május 1.-én elmarad, így megragadjuk a kivételes lehetőséget a Szent József évében: ezért akkor reggel 8.00h-kor a Répcelakon „munkás Szent Józsefet” ünnepeljük a szentmisében: ami minden dolgozóért lesz felajánlva a Mindenható Istennek. A szentmisére bármilyen kedvenc munka- és háztartási eszközt lehet hozni megáldásra (pl.: laptop, kapa, főzőkanál, metszőolló, fűnyírót lepucolva stb.), amit az oltár elé kell elhelyezni. A szentmise végén pedig az újonnan elhelyezett szobránál: litániával és imádsággal kérjük további oltalmát Plébániánk és a kedves Hívek életére.  

- Technikai dolgok:

Nick: Kérem a kedves Hívek imádságát, mert beadtunk az utolsó pillanatban szakembert találva VKT-FELUJITAS-21 nevű pályázatot az orgona belső felújítására 5 M Ft-ra. Ezt már szerettem volna megtenni a tavalyi búcsúra, de küzdünk az ügyért. Ennyi! Szent Anna és Szent Miklós püspök – könyörögjetek érettünk!

Répcelak: a templom kórusán a járványügyi helyzetnek megfelelően van kevesebb szék, ezért kérjük a kedves Híveket, hogy alul is használják ki az ülőhelyeket. És mivel a templom nem átjáróház, ezért a hátsó része fent továbbra is elzárt terület marad, jelezve az ajtókon. A mosdókat továbbra is lentről lehet megközelíteni minden időben. + A Szent István Alapítvány részletes beszámolója a 2020. évről a templom előterében olvasható.

Vámoscsalád: köszönöm a régi iskolánál Lay Jánosnak és Kovács Atillának a mosdó vakolását szombaton társadalmi munkában. Meg Szabó Ervinek a felajánlást, hogy minden kapcsoló, konnektor és világítás a helyére került. De ez még mindig nem a vége, azonban 2 lépéssel már így is kevesebb már a célig.

- Következő vasárnapján Húsvét 4. vasárnapjának előestéjén tartjuk Uraiújfaluban a Jézus Szíve templom elővételezett szentségimádási napját. Az esti szentmise előtt 17.00h-kor szentórát tartunk, szentségi áldással a végén. Kérem a kedves Hívek buzgóságát a szolgálatban. Ez a templom búcsújával egyenértékű ünnep! + Fontos: Répcelakon május 2.-a vasárnap lesz a szentségimádási napja, amelyre kérem, már most íratkozzanak fel a kedves Hívek a sekrestyében akár negyed- vagy félórás vállalásra. A szentmise végétől 10.30h-tól. A befejezés a SzIK férfi imacsoport alkalmán lesz, du. 15.15h-tól. A Katolikus Hívek az Oltáriszentségből élnek! :-)

- Következő vasárnap Jó Pásztor vasárnap és búzaszentelő egyben! A szentmiséken búzasarjakat áldunk meg, Vámoscsaládon - jó időben – körmenettel lesz megtartva a templom mögötti búzatáblánál, a „határban”! :-)

- Következő vasárnap a Répcelaki templomban du. 13.00h-kor kereszteljük meg: Pribusz Zétényt. :-)

A szentmise a Répce TV jóvoltából itt megtekinthető. 

https://www.youtube.com/embed/8f5NmK29GAU 

Tisztelettel: Szakál Szilárd plébános - Elérhetőség: Vámoscsalád, Fő u. 67. Tel.: 95/346-007

Szakál Szilárd atya - mobil: 30/578-9444, E-mail: plebania.repcelak