NAGYBÖJT 4. vasárnapja - Az örvendezés vasárnapja - "B" év

A  szentmisék tervezett rendje a Répcelaki Szent István Király Plébánián  2021. március 14.-től

Covid-19 járványhelyzet frissítés: Részlet János püspök atya leveléből: „a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2021. március 5-én újabb rendelkezéseket hozott a járvány terjedésének megfékezése valamint a hívek, a papság, és az egész lakosság egészségének megóvása érdekében. Ezeknek a rendelkezéseknek a lényege, hogy az MKPK a híveket egyetemlegesen felmenti a Szentmisére járás kötelezettsége alól, ugyanakkor a nyilvános Szentmisék továbbra is lehetségesek, amennyiben a járványügyi előírások megtarthatóak. Továbbá a plébános bölcsességére bízta a helyi döntést.” Ennek fényében: egyenlőre, akik az egészségük védelmében távol maradnak a templomtól, azok nem követnek el bűnt. Számukra a médián/ a Biblián keresztül van lehetőség szentmisékre. Fontos, hogy a megfázás és egyéb tűnetekkel ne menjünk közösségbe véletlenül sem! A templomokban MASZK HASZNÁLATA + az ÜLÉSI TÁVOLSÁG megtartása KÖTELEZŐ! A fertőtlenítés a kezdetektől fogva bíztosított. Mindenki szabadon dönthet a lelkiismeretében. Nyílván a helyzetet pedig újraértékeljük hétről hétre és továbbra is reméljük a legjobbakat Isten áldásával!  

03.14. NAGYBÖJT 4. vas. „Az örvendezés vasárnapja” – a nagyböjti szentidőben!       

18.00 Uraiújfalu ELŐESTI + Keresztút 17.15h: A mezőgazdaságban dolgozókért!

8.00h Nick: + Jónás József és neje: + Horváth Gizella és elhunyt Hozzátartozók 

9.30h Répcelak: Az idei elsőáldozókért, felkészülésükért és a Családjaikért. 9./6.  

11.00h Vámoscsalád: Az idei elsőáldozókért, felkészülésükért és a Családjaikért. 9./7.  

 

Itt vasárnap a Répcelaki templomban du.13.00h-kor kereszteljük meg: Kiss Eliza gyermeket. :-)

 

03.16. kedd köznap + Keresztút 16.15h (Csánigon)

17.00h Csánig: + Hálából a segítő Szűzanya tiszteletére

18.00h Nick: + Fodróczy László, iváni plébános atya lelki üdvéért            

03.17. szerda – köznap 

18.00h Vámoscsalád: A tavaszi áztató esőkért! 9./1.

03.18. csütörtök – köznap + Keresztút 17.15h    

12.15h Répcelak (Gyászmise és temetés): + Özv. Kozonits Imréné szül.: Bódi Ilona

18.00h Nick: A tavaszi áztató esőkért! 9./2.

03.19. péntek – köznap + Keresztút 17.15h – Szent József, a Boldogságos Szűz Mára jegyesének ünnepe!  

18.00h Répcelak: + Csorba és Kocsis nagyszülőért.     

03.20. szombat – köznap

8.00h Vámoscsalád: „Pro populo” = a népért 11.   

 

03.14. NAGYBÖJT 5. vas. – Országos perselygyűjtés van a Szentföld javára! + (Feszületek letakarása.)         

18.00 Uraiújfalu ELŐESTI + Keresztút 17.15h: A tavaszi áztató esőkért! 9./3.

8.00h Nick: + Tóth István édesapa és gyermekei: Ernő és József

9.30h Répcelak: + Miklós házastársért, édesapáért valamint Balázs gyermekért  

11.00h Vámoscsalád: + József édesapa  

 

     - Nagyböjti szentidőben figyeljünk oda: a pénteki bűnbánati napokra – és a személyes böjtjeinkre!   

     - A héten párhozamosan szentmise kilenced kezdődik: a tavaszi áztató esőkért. Pénteken az esti szentmisében Répcelakon - a Hozsanna 213-as énekét énekelve - Szent József ünnepén, az újonnan felállított szobra előtt – litániát mondunk és a Hozsanna imakönyvből közösen imádkozzunk közbejárásért: „Hozzád menekülünk szorongattatásainkban...” kezdetű imádságot, a Covid-19 járványhelyzet mielőbbi megszűnéséért és Plébániánk híveinek oltalmáért! A szentmisében ezen a napon különösen is teljes búcsú nyerhető, a szokásos feltételekkel: kegyelemi állapot vagy szentgyónás és szentáldozás + imádság a Szentatya szándékára!  

 

Tisztelettel: Szakál Szilárd plébános - Elérhetőség: Vámoscsalád, Fő u. 67. Tel.: 95/346-007

Szakál Szilárd atya - mobil: 30/578-9444, E-mail: plebania.repcelak