NAGYBÖJT 2. vasárnapja - "B" év

A  szentmisék tervezett rendje a Répcelaki Szent István Király Plébánián  2021. február 28.-tól

A templomokban MASZK HASZNÁLATA + az ÜLÉSI TÁVOLSÁG megtartása KÖTELEZŐ!

 

02.28. NAGYBÖJT 2. vas. + Egyben országos perselygyűjtés van a katolikus iskolák javára.      

18.00 Uraiújfalu ELŐESTI + Keresztút 17.15h: + Tamási Kálmán édesapa, házastárs, testvér, nagyapa 7.évf. valamint a Tamási család + Hozzátartozóiért; 

8.00h Nick: + Szathmári Bernadett 2.évf. 

9.30h Répcelak + Szent József szobrának ünnepélyes elhelyezése!: Hálából a Szűzanyának! 

11.00h Vámoscsalád: a Plébánia + és elő Jótevőiért!

 

03.02. kedd köznap + Keresztút 16.15h (Csánigon)

17.00h Csánig: Hálából  a segítő  Szűzanya tiszteletére!;

18.00h Nick: „Pro populo” = a népért 9.

03.03. szerda – köznap 

18.00h Vámoscsalád: Szent Márton püspök tiszteletére és oltalmáért: ebben a járványhelyzetben

03.04. csütörtök – köznap + Keresztút 17.15h    

18.00h Nick: + Lipi Istvánné: Mária édesanya  

03.05. péntek – köznap + Keresztút 17.15h  

18.00h Répcelak: Hálából  a templomdíszítők és –takarítók szolgálatáért. 

03.06. szombat – köznap

8.00h Vámoscsalád: A Rózsafüzér-társulat + és élő tagjaiért 

 

03.07. NAGYBÖJT 3. vas.     

18.00 Uraiújfalu ELŐESTI + Keresztút 17.15h: Jézus Sz. Szívének t-re és o-ért: ebben a járványhelyzetben

8.00h Nick: + Vodenicsár Jánosné édesanya és meghalt Hozzátartozói   

9.30h Répcelak: Az idei elsőáldozókért, felkészülésükért és a Családjaikért. 9./4.  

11.00h Vámoscsalád: Az idei elsőáldozókért, felkészülésükért és a Családjaikért. 9./5.  

16.00h Csánig: + János és Anna szülőkért és a Család halottjaiért

 

    - Ezen a vasárnapon a perselygyűjtések országosan a Katolikus iskolák javára történnek. Isten fizesse meg Mindenkinek a nagylelkű adományát, amivel tanúságot teszünk Isten országának építése mellett!         

    - A Csánigi Mindenszentek templomban, az elsővasárnapi szentmise végén lehet hamvazkodáshoz járulni.

     - A teljes búcsú elnyerésére (a tisztítóhelyes állapot előre rövidítése) alkalma van azoknak a híveknek, akik a szokott feltételek mellett (szentgyónás, szentáldozás és imádság a pápa szándékára), lélekben elszakadva minden bűntől (alapfeltétel!), akik Szent József Év folyamán élnek ezekkel a lehetőségekkel. Én most csak a „legelérhetőbbet” írom ide: akik bármilyen jóváhagyott imádságot vagy kegyes fohászt végeznek Szent József tiszteletére különösképpen március 19-én és május 1-jén, valamint a Szent Család ünnepén. A Hozsanna imakönyvben, vagy a szentképeken van elég imádság ehhez. Ezért kössük össze a szentgyónások elvégzésével!        - Nagyböjti szentidőben figyeljünk oda: a pénteki bűnbánati napokra – és a személyes böjtjeinkre!   

     -Technikai dolgok: Kedden reggel a Vámoscsaládi templomunk a korábbi szélviharokban sérült cserepei kijavításra kerültek. A bíztosítás ügyi folyamat ott mér régebb óta tart. De már eddig eljutottunk, hála Istennek! Köszönöm Biczó Péternek és Fiának a Szent József szobor talapzatának elkészítését. Csorbáné Terinek a terítő felajánlását, ahogy Nicken is Jutka néniéknek a főoltár lila terítőjének megvalósítását.

     -A Plébániai Tanácsadó Testület (PTT) elnökeivel időközben megtárgyaltuk és elfogadtuk a Plébánia 2020-es zárszámadását és a 2021-es költségvetés, amit Némethné Marika gondosan előkészített, és ami az Esperesi Hivatalon keresztül átadásra került. Sajnos a tavalyi évben a Covid-19 járványhelyzet miatt, közel 2 millió Ft-t vesztettünk a perselyadományok és az egyházi hozzájárulások tekintetében. Nyílván ez nem panaszkodás akar lenni, hanem puszta tény amellett, hogy bár lenne mit ötletelni és megvalósítania a Plébánián, de halasztódik. Mivel a sikeres élet, és a túlélés törvénye, hogy: „Mindig kis fába vágd a fejszédet!”    

     - Következő vasárnap a Rózsafüzér titokcserék és SzIk férfi imacsoport találkozói a szokott módon és időben lesznek megtartva. A jelen járványhelyzetben bármi változhat még újra...  

 

Tisztelettel: Szakál Szilárd plébános - Elérhetőség: Vámoscsalád, Fő u. 67. Tel.: 95/346-007

Szakál Szilárd atya - mobil: 30/578-9444, E-mail: plebania.repcelak