NAGYBÖJT 1. vasárnapja - "B" év

A  szentmisék tervezett rendje a Répcelaki Szent István Király Plébánián  2021. február 21.-től

A templomokban MASZK HASZNÁLATA + az ÜLÉSI TÁVOLSÁG megtartása KÖTELEZŐ!       

 

02.21. NAGYBÖJT 1. vasárnapja + Hamvazkodás csendben „fejtetőre” – Covid-19 miatti változás!

18.00 Uraiújfalu ELŐESTI: Hálából a templomtakarítók és –díszítők szolgálatáért.  

8.00h Nick: + Szülők és Nagyszülők 

9.30h Répcelak: + Balogh Gyuláné édesanya és a Steier Család + tagjaiért. 

11.00h Vámoscsalád: + Imre édesapáért 

 

02.23. kedd köznap + Keresztút 16.15h (Csánigon)         

17.00h Csánig: Az idei elsőáldozókért, felkészülésükért és a Családjaikért. 9./3.  

18.00h Nick: + Csorba István édesapa

02.24. szerda – Szent Mátyás apostol ünnepe 

14.15h Vámoscsalád (Gyászmise és temetés): + Horváth Szabolcs (Plébániánk egyik Jótevője! :-( )

02.25. csütörtök – köznap + Keresztút 17.15h    

18.00h Nick: + Ilona

02.26. péntek – köznap + Keresztút 17.15h  

18.00h Répcelak: Egy súlyos beteg gyógyulásáért.

02.27. szombat – köznap

8.00h Vámoscsalád: + Péter és Anna szülőkért

 

02.28. NAGYBÖJT 2. vas. + A Plébániatemplomban Szent József szobrának ünnepélyes elhelyezése! A Szent József év keretében.    

18.00 Uraiújfalu ELŐESTI + Keresztút 17.15h: + Tamási Kálmán édesapa, házastárs, testvér, nagyapa 7.évf.valamint a Tamási család + Hozzátartozóiért;

8.00h Nick: + Szathmári Bernadett 2.évf. 

9.30h Répcelak: Hálából a Szűzanyának! 

11.00h Vámoscsalád: + A Plébánia Jótevőiért! 

 

    - Most vasárnap a szentmisék végén hamvazkodáshoz lehet járulni. A Covid-19 járványhelyzet miatt idén Róma javaslatára módosítás van. Ennek értelmében idén nem keresztet rajzolunk a homlokra, hanem kevés hamut szórunk a hívek fejére (az érintéseket kerülve) és a kísérő liturgikus szöveg az elején csak 1x hangzik el.       

- Nagyböjti szentidőben figyeljünk oda: a pénteki bűnbánati napokra – a Nagyok a pénteki húsmentes étkezésre, a Kicsik a digitális lemondásokra; a Betegek és Idősek, hogy imádkozzanak a bűnösök megtéréséért. Kapcsolódjunk be személyes jelenlétünkkel a keresztútjárás áhítataiba. (A misék rendje mellett jelezve a templom és a kezdési időpont!) Mindezt kiegészíthetjük a számunkra megengedett és kedves dolgainkról való lemondásokkal. (Ezeknek komoly lelki értékük van.) A Biblia soraival: Mindenki elhatározásának megfelelően adjon, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű adakozót szereti.” (2Kor 9,7)   

     - A szentmise olvasmányait tartalmazó Adoremus márciusi száma kiosztásra kerül az előfizetők számára, átvehetik a sekrestyében. Az Új ember kiadó ennek a kiadványnak az árát: 600Ft-ról mostantól 650Ftra emelte.

-Technikai dolgok: Hálás köszönet a Nicki önkéntes tűzoltóknak, a Répcelaki, Sárvári támogatásért, hogy Nicken a viharvert templomtorony balesetveszélyes és feltépett bádogozását eltávolították. A viharkár az Egyházmegyén keresztül bejelentésre került a biztosítótársaság felé. Az ügyintézés folyamatban van.               

- Következő vasárnap nagyböjt 2. vasárnapján: február 28.-án – a Ferenc pápa által meghírdetett Szent József év kiemelkedő esemény lesz a Plébániatemplomban. Egy szentmise kilenced volt az alapozás Szent József tiszteletére és közbenjárását kérve, most pedig az Ő szobrának az ünnepélyes elhelyezése fog megtörténni, a szentmise kezdetén. A Hozsanna imakönyv 213-as énekével köszöntjük, a megáldás után litániával kérjük közbenjárását: Plébániánk anyagi ügyeire, az Alapítványainkért, Plébániánk vállalkozóiért, Család- és nevelőapukák és a gyermeküket egyedül nevelő Szülők hívatásért, meg különösen is a Egyházközségünk Családjáért és benne Családjaink oltalmáért a Covid-19 járványhelyzetben. Majd az: Ó Szent József, légy házunk ura...” imádságot mondjuk közösen a kiosztott lapokról. Erre az alkalomra szent képet is osztunk a Kedves jelenlévő Híveknek minden vasárnapi misében. 

Tisztelettel: Szakál Szilárd plébános - Elérhetőség: Vámoscsalád, Fő u. 67. Tel.: 95/346-007

Szakál Szilárd atya - mobil: 30/578-9444,  E-mail: plebania.repcelak