Évközi 5. vasárnap - "B" év

A  szentmisék tervezett rendje a Répcelaki Szent István Király Plébánián  2021. február 7.-től

A templomokban MASZK HASZNÁLATA + az ÜLÉSI TÁVOLSÁG megtartása KÖTELEZŐ!       

 

02.07. ÉVKÖZI 5. vasárnap – „Balázsolás!”+ RE: 1. elsőáldozós program: gyertyaszentelés!   

18.00 Uraiújfalu ELŐESTI: „Pro populo” = a népért 6.

8.00h Nick: + Tóth István édesapa 3.évf.

9.30h Répcelak: + József és Erzsébet szülőkért

11.00h Vámoscsalád: Élő Családtagokért

16.00h Csánig: + Kálmán és Rozália szülők és Hozzátartozókért 

02.09. kedd köznap         

17.00h Csánig: „Pro populo” = a népért 7.

18.00h Nick: + Nagy József és neje: Füzi Margit és Hozzátartozóik

02.10. szerda – Szent Skolasztika szűz emléknapja     

18.00h Vámoscsalád: A papi és szerzetesi hívatásokért

02.11. csütörtök – A Boldogságos Szűz Mária Lourdes-i jelenéseinek emlékezete – A betegek világnapja   

18.00h Nick: A Plébánia jótevőiért!     

02.12. péntek – köznap   

18.00h Répcelak: Hálából  

02.13. szombat – köznap

8.00h Vámoscsalád: A tisztítóhelyen szenvedő lelkekért

Szombaton a Répcelaki templomban de.10.00h-kor kereszteljük meg: Novák Lia gyermeket. :-) 

Szombaton a Répcelaki templomban de.11.00h-kor kereszteljük meg: Németh Elena gyermeket. :-)

02.14. ÉVKÖZI 6. vasárnap    

18.00 Uraiújfalu ELŐESTI: A betegek gyógyulásáért és a szenvedők vigasztalására.

8.00h Nick: + Csorba József és neje: Jáki Karolina szülők és Gyermekeik 

9.30h Répcelak: + Göcsei Kálmán édesapa és a család + tagjaiért

11.00h Vámoscsalád: Az életben elfáradtakért és a küzdelmekbe belefáradókért.

 

- Most vasárnap - Február hónap elsővasárnapja lévén Répcelakon, délután 15.15h-kor a Szent István király férfi imacsoport tagjainak lesz a havi közös imádsága és megbeszélése. Továbbá ugyanitt a Rózsafüzér Társulat titokcseréje lesz 16.00h-kor.

- A szentmisék végén „balázsolás” egyben történik a befejező áldással a Püspökség javaslatára, a fennálló Covid-19 járványhelyzet miatt. A héten A beteg szentségének sem lesz ezért közösségi felvétele idén, - a betegek világnapjához kapcsolódóan. Mivel akik, jogosultak rá, többségében, azok otthonaikban a húsvétra való szentgyónás mellé fel tudják venni. Aki viszont szeretné felvenni a templomban, a hétköznapi szentmisék az kérem jelezze nekem. Ne felejtsük el, hogy ez a szentség is feltételezi a szentgyónás elvégzését és azokra vonatkozik, „akiknek az élete: betegség és öregség miatt veszélybe kerül”. Tehát a beteg szentsége nem szent vakcina és a fennálló járványhelyzetben, nem egyenlő sem a betegséggel sem az öregséggel! A kórházlelkészi szolgálat pedig működik – Hála Istennek!                       

- Várjuk azon kedves jegyespárok jelentkezését, aki ez évben szeretnének idén házasságot kötni. Kereszteltetni bármikor lehet. Aki felnőttként szeretne szentségekhez járulni: keresztelkedés. előáldozás vagy bérmálkozás, annak fényében, hogy Szeptemberben indul a bérmálási felkésztő. Ezért ez „elhalasztottakat” is várjuk. Istennél meg nem lehet elkésni! J Végül nyílván az utolsó gondolatra áll, hogy ez megfelelő keresztény életvitel esetén megvalósítható szándék... Kérem mindenki bátran éljen a kegyelmi lehetőségekkel.

- Az egyházmegyei Martinus újság februári száma kiosztásra kerül az előfizetők számára illetve átvehető a sekrestyékben.

Tisztelettel: Szakál Szilárd plébános - Elérhetőség: Vámoscsalád, Fő u. 67. Tel.: 95/346-007

Szakál Szilárd atya - mobil: 30/578-9444,  E-mail: plebania.repcelak