„Jézus Szívé(be)n megnyugodni jó...”

p1050208Így ünnepeltük vasárnap a felújított kisebbik templomunk megáldását Uraiújfaluban. Nyílván Köszönet az együtt ünneplésért a megjelenteknek és aki imádsággal kísérte minden igyekezetünket. Köszönet minden felajánlásért, amit kaptunk a munkálatokhoz, hogy pontot tehettünk ennek a kihívásnak a végére. Fekete Szabolcs Benedek püspök atyát köszönthettük... e szent helyen: „Ó, Uram ha itt nem volnál! De itt Vagy!... Szíved köztünk dobban! – S virraszt felettünk, mint örökmécs. Mely mindig ég, ki sohase lobban!” 

Az ünnep története: 2022-ben adtuk be segélykérelmünket az Egyházmegyéhez 8.000.000 Ft-ra a templom külső felújításához, amihez 1.000.000 Ft önrészt vállaltunk. Mivel a kezdett szétesni a torony csúcsa. Istennek hála, kérelmünk meghallgatásra talált. 0-tart-kapukA munkát a SEBI –ÉP Kft. vállalta el, de senki nem, tudta, hogy egy 20 hónapos történet lesz. De Isten látta és tudta. J Köszönöm egyházmegyei főépítészünknek, Marosits Zoltánnak a felügyeletét. Az Már az állványozás sem volt egyszerű tétel. Közben kiderült, hogy a torony életveszélyes, mivel a belső tartószerkezet szétrothadt, és azért kezdett szétesni a csúcs, mivel a kósza királygerenda kilengett, viszont még megmenthető így is. Újra az Egyházmegyéhez fordultunk segítségért és újabb 2.600.000 Ft-t kaptunk a feladat mielőbbi megoldására, Istennek hála. A Panon Archikon Mérnöki Kft. statikus csapata varta össze kívülről acélsodronnyal. Belül pedig újra kellett új faszerkezettel kitámasztani. Amit persze mind fel kellett oda varázsolni. A torony új technológiával szellőzést is kapott, így már nem kell félni a lecsapódó pára károsításától. Igaz össze lehetett volna csapni gyorsabban is, így viszont sok dolgot meg tudtunk oldani mellette belül: minden penészes és szúvas dolog, minden omladék le lett verve, eltávolítva és újravakolva lett. És köszönöm Móricz Zoltán és Németh Szabolcs festőknek és társaiknak az eredeti színek visszaállítását és az újrafestéseket. Biczó Péter asztalosnak a sok famunka pótlását a toronytól a földszintig. Kívül: térköveztünk bejáratot, templomkeretet rendeztünk és templom átjárót kipucoltuk a sárból és már murva köbméterrel. Itt köszönöm Lay János kőművesnek a türelmét, a Tóth Special Transport 2000 Kft.-nek a gépet, embert a földmunkához. A Grox Hungária Kft.-nek pedig a gyors és rugalmas anyagszállításokat. 0-b-viragdiszMinden lapátolást, különösen a Vámoscsaládi egyházközség segítségét, a torony megtisztításához is. Az önrészünk mindennel együtt, amit a plébánia hozzátett, az összesen: 2.381.476 Ft-t lett. Végeredményben ez egy 13.000.000 Ft-os beruházásként valósult meg. Megköszönöm a Répcelaki hívek adományait, amit a Mária szobor felújításához dobtunk össze. Végül köszönöm az utolsó hetek minden asszonyi kézmozdulatát, a takarításban, vasalásban és disztítésen. Az ünnepi szentmise csodálatos Mária énekét és a templomkert felvirágozását kapuval az Erika Virágnak. Annak idején Forray János Vámoscsaládi plébános így fogalmazott a templom felszentelésén, 1896. december 10.-én: „Nagy a mi örömünk ebben az órában, ki tudná megmondani mekkora? Hiszen minden, még a legcsekélyebb öröm is szép dolog az emberi-életben, hát mikor egyszerre örül sok ember!” Szabolcs püspök atya pedig a Jézus Szíve ígéretek 2. pontjára hívta fel figyelmünket: „Megadom és megőrzőm a békét családjaikban!” 12A Szentséges Szív tiszteltéből bőven lehet sokat meríteni. :-) Zárógondolat, hogy pályázat vagy van, vagy nincs, de ettől függetlenül az Úrban bízva vagyunk meghívva, mint keresztények az értékeink megőrzésére, amennyire tőlünk tellik, a környezetünkért, a közösségünkért, önmagunkért és a hitünkért. Az ünnepi búcsúi szentmise szándékai a következők voltak: Jézus Szentséges Szívének tiszteletére, Hálából a Plébánia Jótevőiért és a Szombathelyi Egyházmegye imaszándékaira. (A Plébánia saját képei – Bődi-Kiss Cecília)