06.02. KRISZTUS SZENT TEST ÉS VÉRE – ÚRNAPJA - FŐÜNNEP

Templomi hírdetések a Répcelaki Szent István Király Plébánián  2024. június 2.-tól

06.02. KRISZTUS SZENT TEST ÉS VÉRE – ÚRNAPJA - FŐÜNNEP    

18.00h Szentifánfa ELŐESTI: + Pavlics István ny. áldozópapért (Szombathelyi Egyházmegye) 2./2.

8.00h Nick: + Farkas József és Dan Anna szülőkért 

9.30h Répcelak: + Menyhárt szülőkért és Hozzátartozókért

11.00h Vámoscsalád: + Tamás unokatestvérért  

16.00h Csánig: + László házastárs, édesapa 5.évf. és a Család elhunytjaiért 

 

06.04. Kedd – köznap     

18.00h Nick: Hálából 14. házassági évfordulóért!  

06.05. Szerda – Szent Bonifác püspök és vértanú emléknapja

18.00h Vámoscsalád: + Péter édesapa

06.06. Csütörtök – Szent Norbert püspök emléknapja       

18.00h Nick: + Szabó István és Osztér Margit keresztszülők és a Billing család meghalt Hozzátartozóiért  

07.07. Péntek – JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE FŐÜNNEP!

18.00h Répcelak: + Nagyszülőkért        

06.08. Szombat – A Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen szívének emlékezete

8.00h Vámoscsalád: A Rózsafüzér-társulat + és élő tagjaiért  

 

06.09. ÉVKŐZI 10. Vasárnap     

18.00h Szentifánfa ELŐESTI: „Pro populo” = a népért 23.

8.00h Nick: + Nagy Elekné szül.: Szalai Mária édesanya és + Hozzátartozókért   

9.30h Répcelak: + Margit és Nándor keresztszülők valamint Ilona és Géza nagyszülőkért  

11.00h Vámoscsalád: + Karolina és Joachim szülőkért és maghalt Gyermekeikért 

 

     - Június hónapban: mivel Jézus Szentséges Szívének hónapja, ezért az esti szentmisék végén – hétköznap - a Jézus Szíve litániát és a felajánló imádságot fogjuk mondani és a „Jézus Szívén megnyugodni jó...” (Hozs.154.) énekkel zárjuk áhítatunkat, minden templomban. A mini szentségimádások helyett is.

     - FONTOS: Hála Istennek Uraiújfaluban a Jézus Szíve templom felújítása a végéhez ér. Püspök atya javaslatára és döntése értelmében június 15.-én a szombat esti szentmise már ott lesz megtartva és rákövetkező vasárnap 23.-án délelőtt 11.00h-kor lesz a felújított templomunk megáldása és lesz a Jézus szíve búcsú idén. Keresztelő Szent János ünnepe hétfőre esik, ezért a Szentivánfai búcsú pedig utána vasárnap lesz, június 30.-án vasárnap délelőtt lesz 11.00h-kor megtartva. Várjuk szeretettel a kedves híveket!        

    - Jövő hétvégén - Június hónap elsővasárnapja lesz a Jézus Szíve főünnepi elsőpénteket követően, ezért: Vámoscsaládon, szombaton a reggeli szentmise után, továbbá Nicken, vasárnap délután - 14.30h-kor; Répcelakon, vasárnap délután – 16.00h-kor lesznek a Rózsafüzér Társulat titokcseréi a templomban. Valamint Répcelakon vasárnap délután 15.15h-kor a Szent István király férfi imacsoport tagjainak lesz a havi közös imádsága és megbeszélése. Minden imacsoport nyított az érdeklődők számára! 

     - Előre hírdetem: Répcelakon az egyházközségi tagok részérre, hogy június 12.-én szerdán este 18.00h-kor lesz Plébániai Tanácsadó Testületi gyűlés a templomban. Kérem a szíves megjelenést Mindenkitől!      

     - Technikai dolgok: Tisztelettel mondok köszönetet az Uraiújfalui Jézus szíve templomkertjének tereprendezéséért a héten: a Tóth Special Transport 2010 Kft.-nek embert és gépet a szállításhoz, a Grox Hungária Kft. szóval a Tüzépnek a gyors és rugalmas anyagellátást és a Vámoscsaládi egyházközség tagjainak az együtt lapátolást. Valamint a harangszerelesésért. Most már újra szól ott is a harang.

 

Tisztelettel: Szakál Szilárd plébános - Elérhetőség: Vámoscsalád, Fő u. 67. Tel.: 95/346-007 és mobil: 30/578-9444; E-mail: ; Web: https://repcelak.martinus.hu