11.26. (ÉVKÖZI 34.) vasárnap – KRISZTUS, A VILÁGMINDENSÉG KIRÁLYA - FŐÜNNEP

Templomi hírdetések a Répcelaki Szent István Király Plébánián  2023. november 26.-tól

11.26. (ÉVKÖZI 34.) vasárnap – KRISZTUS, A VILÁGMINDENSÉG KIRÁLYA - FŐÜNNEP

18.00h Szentifánfa ELŐESTI: A leendő elsőáldozókért/bérmálkozókért, felkészülésükért és családjaikért.  

8.00h Nick: + Horváth Miklós és Horváth Anna házastársakért és meghalt Hozzátartozóikért

9.30h Répcelak: + Balog és Glóbits szülőkért

11.00h Vámoscsalád: + József édesapa         

 

11.28. Kedd köznap

17.00h Csánig: Betegség miatt elmarad!     

11.29. Szerda – köznap     

14.15h Szentivánfa (Gyászmise és temetés): + Horváth Tibor

18.00h Vámoscsalád: + Csaba édesapa 

11.30. Csütörtök – SZENT ANDRÁS APOSTOL ÜNNEPE!  

18.00h Nick: A betegek gyógyulásáért és a szenvedők vigasztalására!  

12.01. Péntek – köznap           

18.00h Répcelak: Plébániánk lelki megújulásáért!  

12.02. Szombat Szűz Mária szombati emléknapja!                  

8.00h Vámoscsalád: A Rózsafüzér-társulat + és élő tagjaiért!

 

12.03. ADVENT 1. vasárnapja                                            

18.00h Szentifánfa ELŐESTI: + Zsuppán Imre és felesége: Rövid Mária szülőkért   

8.00h Nick: + Szabó Ágnes és szülei  

9.30h Répcelak: + Ilona és Mátyás nagyszülők valamint Ibolya édesanya

11.00h Vámoscsalád: + Gyula édesapáért         

 

- A megrendelt: kalendáriumok, naptárok stb. átvehetők a sekrestyékben a szentmisék után.

    - Csütörtökön Nicken az esti szentmise után PTT gyűlést tartunk, így kérem a helyi egyházközségi tagok szíves megjelenését.     

    - Jövő hétvégén kezdődik az új Egyházi évünk az adventi szentidővel. Szombaton este 17.00h-kor Vámoscsaládon lesz az adventi gyertyagyújtás első alkalma. Szombat este és a vasárnap délelőtti szentmisékben megáldjuk az adventi templomi koszorúkat és az otthonról hozott adventi koszorúkat is az oltár előtt.  Uraiújfaluban a Szentivánfai templomnál vasárnap du. 15.00h-kor lesz az adventi áhítat. Nicken pedig a 16.00h-kor és Répcelakon 17.00h-kor végül pedig Vámoscsaládon 18.00h-kor. Szeretettel hívunk és várunk Mindenkit! Így Csánigon advent 2. vasárnapján lesz délután 16.00h-kor a szentmise.             

    -  Jövő hétvégén - December hónap elsővasárnapja lévén: Vámoscsaládon, szombaton a reggeli szentmise után, továbbá Nicken, vasárnap délután - 14.30h-kor; Répcelakon, vasárnap délután – 16.00h-kor lesznek a Rózsafüzér Társulat titokcseréi a templomban. Valamint Répcelakon a Szent István király férfi imacsoport tagjainak a programja az esti főtéri gyertyagyújtás lesz. A csoportok továbbra is nyítottak az érdeklődőknek.

- Advent első vasárnapjától a szentmise szándékokat jövő évre le lehet adni a sekrestyében a szentmisék után, kérjük nevet és telefonszámost ráírni, mert a Plébánián kerülnek beírásra. Ami türelmet igényel. Ezt kérem, vegye figyelembe Mindenki. Az is fontos kérés, hogy több miseszándék íratásánál, minden 3. miseszándéknak hétköznapra kell kerülnie, hogy Mindenkinek vasárnapra is jusson hely, hiszen sajnos a temetésből egy is soknak számít. Köszönöm a megértést, ha lesz. A szentmisék „ stóladíja” központilag 4.000 Ft-ra változott.

    - Technikai dolgok: Répcelakon kedden de. 9.00h-tól várjuk szeretettel a kedves Híveket, aki tud és szeretne segíteni a templom körüli lehullott falevelek eltakarításában. + Aki esetleg fel tud ajánlani Répcelakon templomi méretes fenyőfát Karácsonyra, azt hálás szívvel fogadnánk. Uraiújfaluban a héten elkészült a Jézus Szíve templom toronysisak külső megerősítése. Köszönöm a Pannon Archikon Mérnöki Kft. csapatának a hősies munkáját. Köszönöm a szombathelyi egyházmegye 1,2 M ft-os támogatását a veszély elhárításához.       

 

Tisztelettel: Szakál Szilárd plébános - Elérhetőség: Vámoscsalád, Fő u. 67. Tel.: 95/346-007 és mobil: 30/578-9444; E-mail: ; Web: https://repcelak.martinus.hu