11.19. ÉVKÖZI 33. vasárnap + A szegények világnapja + Országos perselygyűjtés a Karitász javára!

Templomi hírdetések a Répcelaki Szent István Király Plébánián  2023. november 19.-től

11.19. ÉVKÖZI 33. vasárnap + A szegények világnapja + Országos perselygyűjtés a Karitász javára!                                            

18.00h Szentifánfa ELŐESTI: „Pro populo” = a népért 50.    

8.00h Nick: + Kondor László és neje: Bernadett és Fiúk: József       

9.30h Répcelak: + Vendel édesapáért

11.00h Vámoscsalád: + József és Gizella szülők és + Hozzátartozóikért         

 

11.21. Kedd A Boldogságos Szűz Mária bemutatása a templomban –e.

17.00h Csánig: „Pro populo” = a népért 51.    

18.00h Nick: + Farkas Imre és neje: Nagy Anna és + Hozzátartozókért           

11.22. Szerda Szent Cecília szűz és vértanú emléknapja     

18.00h Vámoscsalád: + István unokatestvér   

11.23. Csütörtök – Szent I. Kelemen pápa és vértanú

18.00h Nick: A tisztítóhelyen szenvedő lelkekért!

11.24. Péntek Dung-Lac Szent András áp. és társai, a Vietnámi vértanúk emlékezete           

18.00h Répcelak: Hálából a Plébánia Jótevőiért!

11.25. Szombat Alexandriai Szent Katalin szűz és vértanú emlékezete                  

8.00h Vámoscsalád: + Kálmán férj és édesapa

 

11.26. (ÉVKÖZI 34.) vasárnap – KRISZTUS, A VILÁGMINDENSÉG KIRÁLYA - FŐÜNNEP                                            

18.00h Szentifánfa ELŐESTI: A leendő elsőáldozókért/bérmálkozókért, felkészülésükért és családjaikért.   

8.00h Nick: + Horváth Miklós és Horváth Anna házastársakért és meghalt Hozzátartozóikért

9.30h Répcelak: + Balog és Glóbits szülőkért

11.00h Vámoscsalád: + József édesapa        

 

    - Kérjük és köszönjük a kedves Híveknek, ha a jelen körülmények között is támogatják a Plébániánkat: az egyházközségi hozzájárulás befizetésével, hiszen több fontos dolgot le kell zárnunk. Hálás köszönet az egyházközségünk tagjainak, akik a befizetésnél ott vannak az utcákban és így megkönnyítik plébániánk életét. Répcelakon a misék után is lehet. Valamint a kor igényeinek megfelelően az egyházi hozzájárulást átutalással is lehet fizetni. Ami lényeges, hogy pontosan legyen feltüntetve a: név(ek), lakcím és a befizetett év(ek). A számla neve: Répcelaki Szent István Király Plébánia, számlaszáma: 72600225 – 10011276 (MBH Bank Nyrt. – Récelaki fiók). 

    - A szentmise napi olvasmányait tartalmazó Adoremus könyv decemberi száma (1190Ft!) kiosztásra kerül az előfizetők számára illetve átvehető a sekrestyékben!

     - Jövő vasárnap lesz az utolsó évközi vasárnap (34.), a mi egyben Krisztus, a mindenség királya főünnep. Az „idei” egyházi évért való hálaadás. A szentmisék végén a kihelyezett Oltáriszentség előtt: a Jézus Szíve litániát imádkozzuk és az „Úr Jézus, az emberi nem Megváltója...” kezdetű imádságot, amivel teljes búcsút lehet nyerni és a Hozsanna imakönyvben pont a litánia után található meg. 

     - A Szombathelyi Egyházmegye Családpasztorációs Bizottsága szeretettel hívja egyházmegyénk családjait a Szentgotthárdon megrendezésre kerülő Egyházmegyei Családi Lelkinapra.  A mottó: „Uram, taníts minket imádkozni!” (Lk 11,1) Időpont: 2023. december 2., szombat, 9.30-16 óra. Helyszín: Szent Gotthárd Általános Iskola Szentgotthárd, Füzesi út 3. Részletek és regisztráció: http://www.csalad.martinus.hu/

    - Technikai dolgok: köszönöm Nagy István kőműves mesternek a Répcelaki templom férfi mosdójának csempézési javítását és a plébániai segítők munkáját. 

      

            Tisztelettel: Szakál Szilárd plébános - Elérhetőség: Vámoscsalád, Fő u. 67. Tel.: 95/346-007 ésmobil: 30/578-9444; E-mail: ; Web: https://repcelak.martinus.hu