11.05. ÉVKÖZI 31. vasárnap

Templomi hírdetések a Répcelaki Szent István Király Plébánián  2023. november 5.-től

11.05. ÉVKÖZI 31. vasárnap                                   

18.00h Szentifánfa ELŐESTI: + Imre férj, édesapa és nagyapa lelki üdvéért 1.évf.  

8.00h Nick: + Józsa János és neje és + Hozzátartozók      

9.30h Répcelak: + Balassa Imre édesapa             

11.00h Vámoscsalád: + Linda és Matild testvérünk       

16.00h Csánig: "Pro populo" = a népért (Mindenszenteki)

 

11.07. Kedd köznap

14.15h Répcelak (Gyászmise és temetés): + Gáspár Tibor János   

11.08. Szerda – köznap    

18.00h Vámoscsalád: „Pro populo” = a népért 49.

11.09. Csütörtök – A LATERÁNI BAZILIKA FELSZENTELÉSÉNEK ÜNNEPE!     

18.00h Nick: Hálából a Szűzanyának!           

11.10. Péntek Tours-i Szent Márton püspök vigília + EÁ. program 3. templomi körmenet!     

18.00h Répcelak: + András és Csáfordi nagyszülőkért és Imre testvérért  

 

11.12. ÉVKÖZI 32. vasárnap                                   

18.00h Szentifánfa ELŐESTI: Tours-i Szent Márton püspök tiszteletére és közbenjárását kérve!     

8.00h Nick: + István és Rozália szülők és Fiúk: István       

9.30h Répcelak: + Henits család és Rajmond fiúkért

11.00h Vámoscsalád – SZENT MÁRTON BÚCSÚ: + Zoltán édesapa és gyermek

 

    - Ma - November elsővasárnapja lévén: Nicken, délután - 14.30h-kor; Répcelakon, délután – 16.00h-kor lesznek a Rózsafüzér Társulat titokcseréi a templomban. Valamint Répcelakon délután 15.15h-kor a Szent István király férfi imacsoport tagjainak lesz a havi közös imádsága és megbeszélése.

    - November 10.-én (pénteken) Répcelakon este 17.45h-tól órától várjuk szeretettel az elsőáldozókat és családjaikat a plébániatemplomban. Ez most az elsőáldozási felkészülés közös része lesz a hónapban (a Nicki/Uraiújfalui elsőáldozókkal együtt), mint Szent Márton püspök tisztelete. A gyerekekkel templomi szentségi körmenettel és litániával fogunk megemlékezni Szentünkről.   

    - Szombaton reggel nem lesz Vámoscsaládon szentmise, mert a Szombathelyi Székesegyházban várja a Püspök atya egyházmegyénk híveit ünnepi szentmisére Szent Márton tiszteletére de. 10.00h-kor. A szentmise főcelebránsa Hal’ko József pozsonyi segédpüspök úr lesz. Vasárnap 11.00h-kor pedig búcsúi szentmise van Vámoscsaládon. Szent Márton közbenjárását kérve litániát imádkozunk a búcsú mise végén a kihelyezett Oltáriszentség előtt. Szeretettel várom a gyónókat és a minisztránsokat a búcsúi ünneplésünkre.  

    - Aki szeretne a jövő évre a Plébánián: katolikus kalendáriumot stb. rendelni, azok igénylését kérjük a sekrestyékben személyre szólóan felírni. Ezt most november 12.-ig lehet megtenni.      

    - A tisztítóhelyen szenvedőkért = az elhunytakért teljes búcsút lehet nyerni, - Katolikus bűnbánati gyakorlat = búcsúzni a bűneinktől, hogy tiszta szívvel éljünk és segíthessünk, hogy mielőbb a mennyben lehessenek. Feltétel: kegyelmi állapotban lenni! Ehhez szükséges a szentgyónás, főleg ha már régebben volt.(+ szentáldozás és imádság a Szentatya szándékára) Ha ez megvan akkor november 1-től 8.-ig mindennap elnyerhető, ha kimegy valaki a temetőbe imádkoznia halottakért.

    - Technikai dolgok: köszönöm Tóth Norbertnek az Uraiújfalui Jézus Szíve templom újbóli kitermelt törmelék és föld elszállításának megszervezését az elmúlt héten és a segítőknek a lapátolást. Ez a rész is kész lett. És köszönöm Németh Szabolcs festőnek, hogy a mennyezet és a sekrestye javító festései is elkészültek.                 

 

Tisztelettel: Szakál Szilárd plébános - Elérhetőség: Vámoscsalád, Fő u. 67. Tel.: 95/346-007 ésmobil: 30/578-9444; E-mail: ; Web: https://repcelak.martinus.hu