10.15. ÉVKÖZI 28. vasárnap + EÁ. és BÉRM. 2. program

Templomi hírdetések a Répcelaki Szent István Király Plébánián  2023. október 15.-tól

10.15. ÉVKÖZI 28. vasárnap + EÁ. és BÉRM. 2. program                                   

18.00h Szentifánfa ELŐESTI: + Lajos és Magdolna szülők és Erzsébet keresztmamáért

8.00h Nick: + Simon István és neje: Szekeres Mária szülőkért    

9.30h Répcelak: + Imre és Ilona szülőkért és Nagyszülőkért            

11.00h Vámoscsalád: + Sándor és Marcella szülőkért    

 

10.17. Kedd – Antióchiai Szent Ignác püspök és vértanú emléknapja         

17.00h Csánig: A mielőbbi Ukrajnai békéért és a háború áldozataiért

10.18. Szerda – SZENT LUKÁCS EVANGÉLISTA ÜNNEPE!                                            

18.00h Vámoscsalád: „Pro populo” = a népért 47.     

10.19. Csütörtök – De Brébeuf Szt. János és Jogues Szt. Izsák áp.-k és társaik, Észak-amerikai vértanúk e.n.             

18.00h Nick:  + Kovács Adolf és neje: Magyari Mária szülők és meghalt gyermekeikért és Unokáikért     

10.20. Péntek – köznap        

18.00h Répcelak: + Erzsébet édesanya és Hitvestársa

10.21. Szombat – Szűz Mária szombati emléknapja!         

8.00h Vámoscsalád: + Hajnalka keresztgyermekért

 

10.22. ÉVKÖZI 29. vasárnap + Missziós vasárnap + Országos perselygyűjtés a missziók javára!                                   

8.00h Nick: + Hantó Imre édesapa és neje: Rozália és leányuk: Éva és Hozzátartozóik      

9.30h Répcelak: + Mihály és a Botka Család + tagjaiért              

11.00h Vámoscsalád: A Szabadságharcban elesettek lelki üdvéért

*16.00h Szentifánfa: + Odia édesanya 5. évf.

 

    - Elkezdődött Szűz Mária tiszteletének Októberi hónapja, amikor közösségileg is imádkozzuk a Rózsafüzért. Ilyenkor egy picit többet illik adni ezért lélekből, részvételünkkel. - A rózsafüzéres rend Október hónapban: kedden Csánig (16.15h), szerdán Vámoscsalád (17.15h), csütörtökön Nick (17.15h), pénteken Répcelak (17.15h) és szombaton Uraiújfalu (17.15h) Ahol tudom, ott igyekszem együtt imádkozni a Hívekkel.

    - Országos kezdeményezés, hogy akik településükön Fénykeresztet állítottak közös imára hívják keresztjeik alatt a hazánk és a világ békéért. Így csatlakozva Nicken a közös imádság folytatása: 2023. október 21. szombatok lesz du. 15 órakor. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, az Alapítvány nevében is!        

    - Következő vasárnapon délelőtt Vámoscsaládon a 11.00h-s szentmise lesz felajánlva a szabadságharcban elesettek lelki üdvéért, és a szentmise végén lesz a megemlékezés a Hősi emlékműnél. Délután pedig a Szentivánfai templomban 16.00h-kor lesz szentmise, mivel szombaton este ott Idősek napja rendezvény van.

    - Az egyházmegyei Martinus újság októberi száma (300 Ft) kiosztásra kerül az előfizetők számára illetve átvehető a sekrestyékben!

    - Technikai dolgok: köszönöm Tóth Norbertnek az Uraiújfalui Jézus Szíve templom eddig kitermelt törmelék és föld elszállításának megszervezését a héten.     

 

            Vianney Szent János áldozópap a szentgyónásról - „Ha a kárhozottaknak, akik oly régóta vannak már a pokolban, kihirdetnénk: „Papot állítunk a pokol kapuja elé. Akik gyónni akarnak, csak menjenek oda” – gyermekeim, hiszitek-e, hogy egy is ott maradna? A legnagyobb bűnösök sem félnének megmondani bűneiket, éspedig az egész világ előtt! Milyen gyorsan üres lenne a pokol, és benépesülne a mennyország! Nekünk megvan még az, ami a szegény kárhozottaknak nincs meg többé: az idő és az eszközök. Biztos vagyok, hogy ezek a szerencsétlenek azt mondják a pokolban: „Átkozott pap! ha nem ismertelek volna, nem lenne oly nagy a bűnöm!”

    

Tisztelettel: Szakál Szilárd plébános - Elérhetőség: Vámoscsalád, Fő u. 67. Tel.: 95/346-007 és mobil: 30/578-9444; E-mail: ; Web: https://repcelak.martinus.hu