KARÁCSONY UTÁNI 2. Vasárnap "C" év

A szentmisék tervezett rendje a Répcelaki Szent István Király Plébánián 2022. január 2.-tól

Covid-19: A templomokban KÖTELEZŐ a maszk használata a szentmiséken püspöki rendelkezés szerint!

 

01.02. KARÁCSONY UTÁNI 2. vasárnap       

18.00 Uraiújfalu *Újévi és ELŐESTI: Jézus Szentséges Szívének tiszteletére és oltalmát kérve! 

8.00h Nick: „Pro populo” = a népért 2.                   

9.30h Répcelak: Hálából a Répcelaki Plébánia 2021-es évéért!   

11.00h Vámoscsalád: Hálából a Plébánia + és élő Jótevőiért!         

16.00h Csánig: + Erzsébet és Oszvald szülőkért és a Család meghaltjaiért 

01.04. Kedd – karácsonyi köznap

17.00h Csánig: a segítő Szűzanya tiszteletére

18.00h Nick: „Pro populo” = a népért (Vízkereszti)!

01.05. Szerda – karácsonyi köznap (Este Vámoscsaládon nincs külön szentmise.)

14.15h Répcelak (Gyászmise és temetés): + Özv. Varga Lászlóné szül.: Horváth Erzsébet

01.06. Csütörtök – URUNK MEGJELENÉSE (VÍZKERESZT) – FÜ./Parancsolt ünnep! + Vízszentelés!

18.00h Nick: + Horvát Mihály és Kozma Katalin szülőkért és meghalt Hozzátartozóikért

01.07. PéntekPenyaforti Szent Rajmund áldozópap emlékezete

18.00h Répcelak: „Pro populo” = a népért 3.

01.08. Szombat – karácsonyi köznap

8.00h Vámoscsalád: A Rózsafüzér-társulat + és élő tagjaiért

 

01.09. URUNK megkeresztelkedésének ünnepe - vasárnap (Ezzel véget ér a karácsonyi szentidő!)       

18.00 Uraiújfalu ELŐESTI: A tisztítóhelyen szenvedő lelkekért              

8.00h Nick: + Szabó Ferenc édesapáért

9.30h Répcelak: + Varga Pál és Orbán Mária szülőkért   

11.00h Vámoscsalád: + Szülők és Nagyszülők     

 

     - A január 6.-án a héten Vízkereszt ünnepe van, ami parancsolt ünnep. Nicken ezért csütörtökön, a szentmise elején vizet szentelünk és meghintjük vele a kedves Híveket. A többi templomban a vasárnapi szentmisékben tesszük meg, utána kedden pedig Csánigon. A járványhelyzet ugyan háttérbe szorította a templomi „mártogatós” használatát, DE a templomi közösségi használatát és az otthoni használatát NEM! A Katolikus Anyaszentegyház alap szentelménye, amely imádságos használata kegyelmeket közvetít. Aki szükségét érzik, Azok Vízkereszt ünnepéhez kapcsolódóan kérhetik a házszentelés szentélményét.

    - A szokásos statisztikánk ismertetés évvégére, amiből a legszomorúbb tény továbbra is, hogy az elhunyt hívek többsége nem részesült szentségekben. Nyílván a járványhelyzet bezavart ebbe, de a szentségi élet nélkül, elég nehéz bejutni a Mennyországba. Istennél nem a jó emberek kerülnek a Mennybe, hanem a Szentek első-sorban... ezért továbbra is buzdítom a kedves Híveket a rendszeres szentgyónásra és szentáldozásra!

Keresztelés: 26 (ebből 14 fiú és 12 lány);

Temetés: 41, ebből: 12 fő szentségekkel volt ellátva, 29 fő pedig nem.

Elsőáldozáshoz járult: 22 fő (13-en Répcelakon, Nicken 4-en; Vámoscsaládon 2-en; Uraiújfaluban 3-an)

Esküvőt kötött: 6 pár (ebből 2 ökumenikus esketés volt.)

    - A Covid-19 járványhullámai a Plébánián is változtatásokat eszközöltek. Így a Püspökséggel és az egy-házközségek elnökökkel megbeszélve azt a döntést hoztam, hogy a főállású plébániai munkatárs státusz meg-szűnik január elsejétől. Itt is megköszönöm Balassáné Németh Renátának, amit a Plébániánkért megtett, a csa-ládtagjaival is. Nyílván van, ami könnyebb lesz és van ami nehezebb idéntől, de az élet megy tovább.

    - Jövő vasárnap – Újév elsőpéntekje után: szombaton, Vámoscsaládon a reggeli szentmise után; vasárnap délután Nicken a templomban 14.30h-kor, és Répcelakon 16.00h-kor lesznek - a Rózsafüzér Társulatok titokcseréi. Mellette vasárnap Répcelakon délután 15.15h-kor a Szent István király férfi imacsoport tagjainak is lesz az évkezdő: havi közös imádsága és megbeszélése.

    Tisztelettel: Szakál Szilárd plébános - Elérhetőség: Vámoscsalád, Fő u. 67. Tel.: 95/346-007 és mobil: 30/578-9444; E-mail: ; Web: https://repcelak.martinus.hu