12.26. A SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA "C" év

A szentmisék tervezett rendje a Répcelaki Szent István Király Plébánián  2021. december 26.-tól

Covid-19: A templomokban KÖTELEZŐ a maszk használata a szentmiséken püspöki rendelkezés szerint!

 

12.25. URUNK SZÜLETÉSE - KARÁCSONY    

8.00h Nick: + Cseh József és Keszey Amália házastársak                   

9.30h Répcelak: A Szórádi család + tagjaiért 

11.00h Vámoscsalád: + Polla kisgyermekért        

16.00h Szentivánfa: + Anna és Béla szülőkért valamint a Simon és Biczó nagyszülőkért 

 

12.26. A SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA       

8.00h Nick: A keresztény családokért – a Szent Család járást imádkozók szándékára               

9.30h Répcelak: + Ilona ás Mátyás nagyszülőkért valamint + Ibolya édesanya és Bertalan édesapa  

11.00h Vámoscsalád: + István édesapa         

16.00h Csánig: Németh családért: Nagyszülők, Szülők és Keresztszülők 

 

12.28. Kedd – Az APRÓSZENTEK VÉRTANÚSÁGÁNAK ÜNNEPE!

17.00h Csánig: Az abortusz áldozatiért

 

12.29. Szerda – Karácsony nyolcada alatti V. nap

Ezen a napon a Nicki templomban 15.00h-kor Salamon Gábor és Gazdag Veronika esküvője lesz. :-) 

18.00h Vámoscsalád: „Pro populo” = a népért (Karácsony napi)!      

 

12.30. Csütörtök - Karácsony nyolcada alatti VI. nap

12.15h Uraiújfalu – Ker. Szent János templom  (Gyászmise és temetés): + Simon István

18.00h Nick: A betegek gyógyulásáért és a szenvedők vigasztalására

12.31. Péntek - Karácsony nyolcada alatti VII. nap + ÉVVÉGI HÁLAADÁS!

18.00h Répcelak: + Szabó János kanonok úr lelki üdvéért          

 

01.01. SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA (Újév) + Szeplőtelen Szívének oltalmába helyezkedés! FÜ./Parancsolt ünnep!          

15.00h Nick: + Biczó és Horváth szülőkért                   

16.00h Répcelak: „Pro populo” = a népért (Újévi)!             

17.00h Vámoscsalád: „Pro populo” = a népért 1.                      

18.00 Uraiújfalu ELŐESTI: Jézus Szentséges Szívének tiszteletére és oltalmát kérve!  

 

01.02. KARÁCSONY UTÁNI 2. vasárnap        

8.00h Nick: „Pro populo” = a népért 2.                    

9.30h Répcelak: Hálából a Répcelaki Plébánia 2021-es évéért!    

11.00h Vámoscsalád: Hálából a Plébánia + és élő Jótevőiért!         

16.00h Csánig: + Erzsébet és Oszvald szülőkért és a Család meghaltjaiért 

 

     - Ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet, azon kedves Hívek felé, akik a ráérő idejükből áldoztak, jöttek és önzetlenül dolgoztak a templomaink adventi és karácsonyi előkészítésén, díszítésén és takarításán. Köszönöm a felajánlásokat is. Nyílván példaadó keresztény magatartás az egyházközségek részére.

     - December 31.-én pénteken, Répcelakon: ez év végi hálaadással köszönjük meg ezt a plébániai évet, szentmise végén a kihelyezett Oltáriszentség előtt. Benne a TE DEUM énekével, az éneklésével – teljes búcsú nyerhető, a szokott feltételek mellett!    

     - Január 1.-e Újév, Szűz Mária - Isten anyja – Parancsolt ünnep! Így a szombati szentmiséken Szűz Mária Szeplőtelen Szívének oltalmába ajánljuk az új esztendőnket Plébániánk részéről! Itt délután és este lesznek a szentmisék! J      

 

„Semmi sem december harmincegyedikén ér véget, és

semmi sem január elsején kezdődik el, kivéve a naptárt.” (Kovács Eszter)

 

Tisztelettel: Szakál Szilárd plébános - Elérhetőség: Vámoscsalád, Fő u. 67. Tel.: 95/346-007 és

mobil: 30/578-9444; E-mail: ; Web: https://repcelak.martinus.hu