ÉVKÖZI 33. Vasárnap "B" év + Szegények világnapja az Egyházban.

A szentmisék tervezett rendje a Répcelaki Szent István Király Plébánián  2021. november 14.-től

Covid-19: A templomokban mától KÖTELEZŐ a maszk használata a szentmiséken püspöki rendelkezés szerint!

 

11.14. ÉVKÖZI 33. vasárnap + A szegények világnapja az Egyházban  

18.00 Uraiújfalu ELŐESTI: Szent Márton püspök tiszteletére és közbenjárását kérve   

8.00h Nick: + Farkas Imre és neje: Nagy Anna és Hozzátartozókért   

9.30h Répcelak: + Vendel édesapáért      

11.00h* Vámoscsalád – SZENT MÁRTON BÚCSÚ: + Horváth József és neje: Horváth Teréz és Szüleik, és Fiaik: Ede valamint Elemér és neje: Váradi Rozália

 

11.16. Kedd – Skóciai Szent Margit emléknapja      

17.00h Csánig: „Pro populo” = a népért 45.             

18.00h Nick: Füle László és neje: Karolina és Hozzátartozói

11.18. Csütörtök – A szent Péter- és Szent Pál-bazilikák felszentelése

18.00h Nick: Beteg gyógyulásáért!

11.19. Péntek – ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET ÜNNEPE!

14.45h Répcelak (Gyászmise és temetés): + Özv. Tóth Kálmánné szül.: Tóth Mária        

18.00h Répcelak: + Szülőkért

11.20. Szombat - Szűz Mária szombati emléknapja 

8.00h Vámoscsalád: A keresztény családokért

 

11.21. KRISZTUS, a mindenség Királya, főünnep!

+ Országos perselygyűjtés a Karitász javára!     

18.00 Uraiújfalu ELŐESTI: Jézus Szentséges Szívének tiszteletére és oltalmáért

8.00h Nick: A betegek gyógyulásáért és a szenvedők vigasztalására             

9.30h Répcelak: + Balassa Imre édesapa

11.00h Vámoscsalád: + Linda unokahúgért és Matild testvérért   

 

Jövő szombaton a Répcelaki templomban du.16.00h-kor kereszteljük meg: Szilágy Janka gyermeket. :-)    

Jövő vasárnap az Uraiújfalui Jézus Szíve templomban 12.30h-kor kereszteljük meg: Bogdán Benjamin Lajos

gyermeket. :-) 

 

- A héten, szerdán este Vámoscsaládon nincs szentmise.

 

     - Kérjük idéntől hogy, aki szeretne a jövő évre: katolikus kalendáriumot, 1 lapos vagy forgatható naptárakat, gyereknek naptárat, képeslapokat rendelni, azok igénylését kérjük a sekrestyékben személyre szólóan jelezni, a kitett füzetekbe, mert külön árusítás nem lesz. Kérem ezt osszuk meg. Ahogyan a maradék példányok szétosztása sem lesz idén. De igyekszünk a tavalyi árakon beszerezni azokat a kedves Híveknek.  

    

     -Technikai dolgok: A Szent István Alapítvány köszönetet mond Szent Márton napi vásári felajánlásokért. + Meg köszönöm a résztvevőknek csütörtökön a Plébániatemplom környezetének őszi rendbetételét és külön köszönet a Városüzemeltetés dolgozóinak segítségéért. + A Répcelaki híveket továbbá kérjük, hogy a Betlehem szobrainak megújítását szíves adományaikkal támogassák.

 

    - Jövő vasárnap lesz az utolsó évközi vasárnap (34.), a mi egyben Krisztus, a mindenség királya főünnep. Az „idei” egyházi évért való hálaadás. A szentmisék végén a kihelyezett Oltáriszentség előtt: a Jézus Szíve litániát imádkozzuk és az „Úr Jézus, az emberi nem Megváltója...” kezdetű imádságot, amivel teljes búcsút lehet nyerni és a Hozsanna imakönyvben pont a litánia után található meg. (A teljes búcsú elnyerésének feltétele: kegyelmi állapotban lenni! Ehhez való a szentgyónás, ha szükséges + szentáldozás és imádság a Szentatya szándékára, amihez egy Üdvözlégy elmondás is elég.)

 

    - Az egyházmegyei Martinus újság novemberi száma kiosztásra kerül az előfizetők számára illetve átvehető a sekrestyékben!

 

Tisztelettel: Szakál Szilárd plébános - Elérhetőség: Vámoscsalád, Fő u. 67. Tel.: 95/346-007 és mobil: 30/578-9444; E-mail: plebania.repcelak; Weboldal: https://repcelak.martinus.hu/