Évközi 26. vasárnap - "B" év + Az elvándorlók és menekültek világnapja.

A szentmisék tervezett rendje a Répcelaki Szent István Király Plébánián  2021. szeptember 26.-tól

09.26. ÉVKÖZI 26. vasárnap – Elvándorlók és menekültek világnapja az Egyházban.

18.00 Szentivánfa* ELŐESTI: „Pro populo” = a népért 37.             

8.00h Nick: + Firisz László édesapa és + H.tart.-kért

9.30h Répcelak: + Horváth József és neje: Horváth Margit szülőkért

11.00h Vámoscsalád: + Hálából a segítő Szűzanya tiszteletére

 

09.28. Kedd – Szent Vencel vértanú emléknapja       

17.00h Csánig: Beteg mielőbbi gyógyulásáért

18.00h Nick: + Molnár János és Domonkos Ilona szülőkért és + Hozzátartozókért       

09.29. Szerda – SZENT MIHÁLY/SZENT GÁBOR/SZENT RAFAEL FŐANGYALOK ÜNNEPE!            

18.00h Vámoscsalád: + Irén édesanya        

09.30. Csütörtök – *SZ.I.N. Uraiújfalu - Keresztelő Szent János templom + Szent Jeromos áp. emléknapja

17.00h Szentivánfa*: szentóra a kihelyezett szentségi Úr jézus előtt a végén szentségi áldással!  

18.00h Szentivánfa: + Németh József és Horváth Sándor missziós áldozópapokért

10.01. ELSŐPÉNTEK – Lisiuex-i kis Szent Teréz szűz és egyháztanító emléknapja

18.00h Répcelak: + Erzsébet házastársért 1.évf.

10.02. Szombat – Szent Őrzőangyalok emléknapja

8.00h Vámoscsalád: A Rózsafüzér-társulat + és élő tagjaiért

 

10.03. ÉVKÖZI 27. vasárnap + Hálaadás a jó termésért áhítatok a szentmisékben!   

18.00 Uraiújfalu* ELŐESTI: „Pro populo” = a népért 38.             

8.00h Nick: + István és Rozália szülők és Fiúk: István

9.30h Répcelak: + Mihály és István lelki üdvükért

11.00h Vámoscsalád: + Szabolcs gyermekért, férjért és édesapáért

16.00h Csánig: + Lajos édesapa és Család + tagjaiért

- Uraiújfaluban: októbertől-májusig a Jézus Szíve templomban lesznek a szentmisék. Most az utolsó héten szeptember 30.-án csütörtökön lesz Szentivánfai templom szentségimádási napja (a templombúcsúval egyenértékű ünnep). 17.00h-kor szentórát imádkozunk a Szentségi Úr Jézus előtt, és 18.00h-kor szentmise van az onnét indult missziós Atyákért. A szombat elsőesti szentmise pedig már a másik templomban van.

- Az év végéig Egyházi Képviselőtestületek megújításának meg kell történnie a Plébániánkon. A választás menetében a püspöki leíratot követjük. 1. Jelölés menete: most vasárnap a szentmisék végén a PTT elnököktől lehet jelölőlapot igényelni. Ez nem kötelező, de „bárki” (keresztény életet élő, egyházi hozzájárulást fizető személy) javasolhat 3 személyt az új Testületbe a régiek mellé és majd ebből áll össze a szavazólap. A jelölés névtelen. Következő vasárnapig lehet megtenni, a lapot visszahozva és leadva atemplomban!                   

- Kezdődik az októberi rózsafüzéres hónap: ezért a héten pénteken Répcelak (17.15h) és szombaton Uraiújfalu (17.15h) a szentmisék előtt kezdődik az imádság. Éljünk a kegyelmi lehetőségeinkkel!         

- Idén, 2021. október 1. (pénteken): a Szent István Alapítvány rendezésében kerül megrendezésre - szerény keretek között a „Keresztény Kertbarátok Kincsei” hagyományos plébániai program. Köszönet a szolgálatukért! Helyszíne: a Répce Művelődési ház Galéria terme. A program  du. 15.00h-kor veszi kezdetét. A részletek a kihelyezett plakátokon és facebook-on olvashatók. Tombolatárgyakat szerdán és csütörtökön lehet leadni a templomban. Minden felajánlást köszön és minden érdeklődőt szeretettel vár az Alapítvány!

-Technikai dolgok: a Répcelaki Plébániatemplom orgonája időközben meg lett szakszervizelve és újra szól. :-)    

- Jövő hétvégén - Október hónap elsővasárnapja lévén: Vámoscsaládon, szombaton a reggeli szentmise után, továbbá Nicken, vasárnap délután - 14.30h-kor; Répcelakon, vasárnap délután – 16.00h-kor lesznek a Rózsafüzér Társulat titokcseréi a templomban. Valamint Répcelakon vasárnap délután 15.15h-kor a Szent István király férfi imacsoport tagjainak lesz a havi közös imádsága és megbeszélése.

- Ugyanakkor a következő szombat esti/vasárnapi szentmisékben tartjuk a terménymegáldást vagyis hálaadás a jó termésért áhítatot. Buzdítok Mindenkit hogy a saját kertjéből és kamrájából 1 dolgot tegyen hozzá az oltár elé, nyílván utána visszaveheti Mindenki a sajátját megáldva, mert ez közösségi ünnep a szentmisében.

Tisztelettel: Szakál Szilárd plébános - Elérhetőség: Vámoscsalád, Fő u. 67. Tel.: 95/346-007

Szakál Szilárd atya - mobil: 30/578-9444, E-mail: plebania.repcelak