PÜNKÖSD vasárnapja - "B" év

A  szentmisék tervezett rendje a Répcelaki Szent István Király Plébánián  2021. május 23.-tól

Covid-19 járványhelyzet frissítés: Már szabad szentmisére jönni bátran. A fertőtlenítés biztosított, a maszk viselése és a védőtávolság megtartása továbbra is kötelező.

 

05.23. PÜNKÖSDVASÁRNAP – A Katolikus Anyaszentegyház az 1988. születésnapját ünnepli!  

18.00 Szentivánfa* ELŐESTI: + Burusán József ny. áldozópapért 2./2. (Szombathelyi egyházmegye)  8.00h Nick: + Szatmári és Halász nagyszülők

9.30h Répcelak: + Göcsei Kálmánné szül.: Mikó Ilona édesanyáért és a Család + tagjaiért

11.00h Vámoscsalád: „Pro populo” = a népért 19.

 

05.25. Kedd – Szent VII. Gergely pápa emléknapja

17.00h Csánig: A tisztítóhelyen szenvedő lelkekért  

18.00h Nick: Hálából a Szűzanya tiszteletére!     

05.26. Szerda – Néri Szent Fülöp áldozópap emléknapja 

13.15h Répcelak (Gyászmise és temetés): + Gulyás Béla  

18.00h Vámoscsalád: A papi és szerzetesi hívatásokért            

05.27. Csütörtök – A mi Urunk, Jézus Krisztus, az Örök Főpap – Ünnep!      

18.00h Nick: „Pro populo” = a népért 20.

05.28. Péntek – köznap

18.00h Répcelak: Hálából a Szűzanyának, beteg gyógyulásáért

 

05.30. SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA + Elsőáldozás a Répcelaki és Csánigi hittanosoknak!    

17.00 Vámoscsalád* ELŐESTI: + Testvéreinkért

18.00 Szentivánfa* ELŐESTI: „Pro populo” = a népért 21.

8.00h Nick: + Csorba Ernő és neje: Baranyai Borbála ás fiúk: Jenőért

10.00h Répcelak*: + Endre édesapáért

 

- Köszönet, azoknak, Akik az „Özvegyek napja” – idén pályázatos - plébániai rendezvényünket, támogatták jelentkezéssel, jelenléttel, sütéssel és főzéssel, szállítással, zenéléssel. Nyílván a még tartó járványhelyzet miatt szerényebb létszámmal ünnepeltünk talán, de akkor is már a remény kezdetét jelenti a Plébánia számára...        

- Csütörtökön a Nicki templomban, 17.15h.kor kereszteljük meg: Dénes Máté leendő elsőáldozó gyermeket.

- A Répcelaki leendő elsőáldozóknak: a második próba 26.-án, szerdán 17.00h-kor kezdődik a templomban. A főpróba 29.-én szombaton kezdődik de. 9.00h-kor. Akkor lesz a gyermekek és Hozzátartozók gyóntatása és az ünnepi nagytakarítás. Kérjük és köszönjük, a gondoskodó jelenlétet. Az elsőáldozós szentmise Répcelakon következő vasárnap de.10.00h-kor kezdődik. J Így szombaton reggel nincs Vámoscsaládon szentmise, de ezért a vasárnapi előesti szentmise szombat délután lesz 17.00h-kor lesz. Köszönöm a megértést!          

- Kérjük és köszönjük a kedves Híveknek, ha a jelen körülmények között is támogatják a Plébániánkat: az egyházközségi hozzájárulás befizetésével, hiszen több fontos dolgot le kell zárnunk. Hálás köszönet az egyházközségünk tagjainak, akik a befizetésnél ott vannak az utcákban és így megkönnyítik plébániánk életét. Valamint a kor igényeinek megfelelően az egyházi hozzájárulást átutalással is lehet fizetni. Ami lényeges, hogy pontosan legyen feltüntetve a: név(ek), lakcím és a befizetett év(ek). A számla neve: Répcelaki Szent István Király Plébánia, számlaszáma: 72600225 – 10011276 (Takarékbank Zrt. – Récelaki fiók).  

- Pünkösdvasárnappal véget ért a húsvéti szentidő és kezdődik az évközi idő 2. része, amelynek liturgikus színe a zöld és ami még fehérrel tarkítanak Urunk főünnepei évközi időben. Ne feledjük, hogy Szentháromság vasárnapja a húsvéti szentáldozás határnapja, az Egyház 3 parancsolata szerint: „Évente gyónjál és legalább a húsvéti időben áldozz meg!” Így a járványhelyzet miatt elmulasztott szentgyónásokat érdemes bepótolni!      

- Köszönjük a kedves Hívek bizalmát, hogy a következő tanévre: 30 leendő első osztályos kisgyermeket írattak be katolikus hittanra a családokból. Örülünk, hogy mindig van reményünk és lehetőségünk! J

- Valamint köszönöm a fűnyírások elvégzését a Plébánia templomai körül a szorgos férfiaknak.

- Végül köszönöm a Nicki egyházközség azon tagjainak, akik héten tartott megbeszélésen vállalták a jelen járványhelyzetben: a szerényebb de ugyanúgy méltóságteljes Úrnapi ünneplés előkészítését és kivitelezését.

Tisztelettel: Szakál Szilárd plébános - Elérhetőség: Vámoscsalád, Fő u. 67.Tel.: 95/346-007

Szakál Szilárd atya - mobil: 30/578-9444, E-mail: plebania.repcelak