Uraiújfalu (Keresztelő Szent János)

A templom titulusa/védőszentje: Keresztelő Szent János fenykep-0157

Címe: 9651 Uraiújfalu, Szentivánfa u.

A templom búcsúnapja: június 24.-e

A templom szentségimádási napja: szeptember 30.-a

     Az Isten házában lépve a szentély falán magára vonja figyelmünket Dorffmaister István barokk festménye, amin János megkereszteli Jézust a Jordán folyóban. A kép felett latin nyelvű írás: „Non surrexit major” = „Nem támadt nagyobb” (Mt 11,11) Keresztelő Jánosnál az asszonyok szülöttei között. A felújított főoltár most fehér színű, mert az általunk megszokott barna festékréteg alatt a restaurátorok  feltárták az eredeti fehér színt.

     Szentivánfa első említése 1342-ből ismert. 1465-ben és 1549-ben plébániaként szerepel, a hitújítás idején szűnt meg plébánia lenni. 1725-ben evangélikus anyagyülekezett volt itt. 1758-ban Vámoscsalád filiája. Az 1698-as egyházi összeírás idején a Keresztelő Szent János tiszteletéra épült régi templomról készült feljegyzésből még a középkori templom sajátosságait lehet felismerni. Az 1800-as évek közepén készült térképen könnyen megtalálható a templom, és ma is eligazodni a település egykori felmérésén, noha már Uraiújfalu része.

   A középkori templom padlószintje 80 centiméterrel mélyebben volt. A mai padlószint alatt fellelhető az egykori járószint. Ezért a déli falon az egykori kapu mellett most 20 cm magasságban látható a sok száz éves szenteltvíztartó töredéke. Természetes, hogy az épület keletelt. A középkori templom hajója szinte megegyezik a maival. Egykori szentélye a jelenleginek mintegy a felét tette ki. A karzat alatt és a hajó jobb oldalán láthatók a befalazott ülőfülkék.

    Páratlan érték a déli falon a csodás halfogást ábrázoló freskó. A Szentivánfai templomban a középkori freskó évszázadok óta a remény hirdetője. A szentírás tanúsága szerint az apostolok egész éjszaka halásztak, de nem fogtak semmit. Jézus szavára azonban újra kivetették a hálót. fenykep-0154A karzat nyugati falán templomrajz fedezhető fel. A hajó jobb oldalán a déli kapu, az északi oldalán a halottak kapuja rajzolódik ki. E falfestmény restaurálása közben újabb freskórészletek kerültek elő, melyekről sokat fognak írni a művészettörténészek. A képen három királyok érkezése látható, amint trónon ülő Mária elé járulnak, hogy átadják ajándékaikat Jézusnak. A restaurálás eredményeként a déli oldalon a szép, egységes középkori falmező szemlélendő. A három királyok érkezése. A barokk korban nagy ablakot vágtak az első király térdén a koronával, kezében az ajándékával. Trónon ülő anyja karjában lévő kisded Jézus előtt leborul. Mögötte látható a szolga, aki a király lovának kantárját fogja. A második király lovas alakjának a fele látszik. Fején korona, előkelő, kesztyűs karjával a betlehemi csillagra mutat. A csillag, szárnyas angyallal társítva van megfestve. A harmadik király nem látszik az odafalazott oszlop miatt. Középen, egy házas-pár nyer megörökítést, akik az akkori templomi munkák költségeinek mecénásai lehettek. A hajó északi oldalán egymás felett négy vakolatréteg figyelhető meg. A karzat hátsó falán s reformáció kori, török kori templomrajz megfejtésre vár. A képen a templomot, emeletes házakat körülvevő várfal, mintha harcokról árulkodna. A karzat egyik oszlopán látható, feltehetően sátrakat megjelenítő vakolatrajz.

    A templomba lépve tárgyiasul, megragadhatóvá válik az idő. fenykep-0156Rögzül a középkori építészetnek egy pillanata, és rögzül az az időszak, amikor 1770 táján az egységes barokk templombelsőt kialakították. Eredeti formájában megőrződtek számunkra a mennyezet stukkói, a karzat vakolatdíszei, az azonos korú nyílászárók, vasalataikkal együtt. Az ólomkeretes hengerelt üvegű oratóriumablak. A karzat lépcsője, padozata, a falak díszítőfestésének lenyomatai. A szószék díszei nélkül is tanúskodik arról, hogy a templom igényes belső architektúrájához míves faszerkezetek társultak. A gondosan faragott főoltár ugyan nem látható, de restaurálása, már megtörtént. A felújításra váró, szép formájú padok is szorosan hozzátartoznak a templom belső teréhez.

    A tizenöt éve kezdődött templomfelújítás csak részleges eredményt hozott a templom megóvása érdekében. Megújult az épület külseje. Megtörtént a régészeti feltárás. fenykep-0155Megtalálták a templomot egykor körülvevő temetőfal részleteit. Bemutatásra került a középkori külső párkány. Új tetőt kapott az épület. Azonban az egyedi, értékes templombelső restaurálása elérhetetlennek tűnt. A munkák félbemaradtak, a templom ajtók bezáródtak, de a Gondviselés úgy akarta, hogy a belső is elkészüljön így 2009-ben elindult a befejező művelet. Új téglaburkolatot kapott a padozat, és új villanyszerelés készült. Reméljük, hogy ez a templom egyre inkább a település büszkesége lesz.A teljesen felújított templomot pedig 2011 December 10-én szentelte fel Dr. Veres András szombathelyi  megyéspüspök úr.

 

Ha van időd és szeretnél még többet megtudni a templomról és Védőszentjéről és az innét származó missziós atyák életéről, akkor menj tovább lefele:

   

Ha szeretnéd Keresztelő Szent János élete megismerni, akkor – Klikk ide!

Gondolatok Keresztelő Szent János születésének ünnepéről. – Klikk ide!

Gondolatok Keresztelő Szent János vértanúságának ünnepéhez. – Klikk ide!

 

https://www.youtube.com/embed/pqR0Rv2owEQ

 

A Szentivánfai misszionáriusok életútja Távol-Keleten. – Powerpoint prezentáció

Vianney Szent János – az Ars-i plébános, - hogy nyomatékot adjon szavainak, és humorral ijesszen el a bűnalkalmaktól, a Keresztelő Szent János-kápolna ívére kiírta:

                       „A feje volt egy tánc ára”.