Nick (Szent Anna)

Templomunk titulusa/védőszentje: Szent Anna  a-nicki-templom-szembol

Címe: 9652 Nick, Rákóczi F. u. hrsz.: 339

A templom búcsúnapja: július 26.-a  

A templom szentségimádási napja: április 26.-a

Nicken már a középkorban működött plébánia, temploma volt, hisz a települést 1328-ban „Egházas Nyck” néven említik, titulusa Szent Miklós. A faluról vette nevét a Niczky család, mely a Jaák nemzetség Ebed nevű ágából vált ki. Ebed fiainak 1267-ben adományozta IV. Béla Nicket. A Niczky család a reformáció idején felvette az evangélikus hitet. Rajtuk kívül még a Kisfaludyak és a Rajkyak (1626-ig) rendelkeztek itt birtokokkal. 1646 után már nem ismerünk evangélikus lelkészt. A rekatolizáció után, a XVII. században és a XVIII. század elején a nicki katolikusok a vámoscsaládi plébániához tartoztak. Az első ismert katolikus egyházlátogatást Kazó István, a vasvári káptalan prépostja végezte 1968-ban.