"Óh, Szent József, légy házunk ura..."

helyszín: Répcelaki Szent István király plébániatemplom

kezdés: 9.30h

Csendesen indult, de kezd beindulni... a Ferenc pápa által meghírdetett Szent József év (2020 dec.8.-2021 dec.8.-a között) kiemelkedő esemény lesz a Plébániatemplomban. Egy szentmise kilenced volt az alapozás Szent József tiszteletére és közbenjárását kérve, most pedig az Ő szobrának az ünnepélyes elhelyezése fog megtörténni, a szentmise kezdetén. A Hozsanna imakönyv 213-as énekével köszöntjük, a megáldás után litániával kérjük közbenjárását: Plébániánk anyagi ügyeire, az Alapítványainkért, Plébániánk vállalkozóiért, Család- és nevelőapukák hívatásért, meg különösen is a Egyházközségünk Családjáért és benne Családjaink oltalmáért a Covid-19 járványhelyzetben. Majd az: Ó Szent József, légy házunk ura...” imádságot mondjuk közösen a kiosztott lapokról. Erre az alkalomra szent képet is osztunk a Kedves jelenlévő Híveknek minden vasárnapi misében.