Szent István Király Plébánia

Események2016 eseményei

2016.01.16-24. - Ökumenikus imakilenced     
Idén is folytatódik a keresztények egységért végzett közös ima a plébánia öt településének összesen kilenc katolikus és evangélikus templomában.

1. nap  |  2. nap  |  3. nap  |  4. nap  |  5. nap  |  6. nap  |  7. nap  |  8. nap  |  záró nap     2015 eseményei

2015.08.20. - Szent István király ünnepe     
"Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország..."
2015. augusztus 20-án a szentmisét követően a répcelaki katolikus templomban tartották a város és a plébánia 5 egyházközségének augusztus 20-i ünnepségét és ennek keretében az új kenyér megáldását.

Képek     


2015. 08. 09. Megújult a csánigi templom  

Veres András szombathelyi megyéspüspök szentelte fel a kívül és belül felújított csánigi Mindenszentek templomot. A köszöntőkben felidézték a templom történetét, egykori evangélikus használatát és a renoválás folyamatát.


Képek  |  Evangélikus múlt  |  Felújítás  |  Film a templomszentelésről     


2015. 08. 02-07. Hittantábor    

A répcelaki plébánia általános- és középiskolás tanulói 2015-ben, a Szerzetesek Évében Pannonhalmán, a Szent Jakab Zarándokházban tartottk hittantáborukat, hogy gyarapodjanak a hely gazdag spirituális és kulturális értékei által. A táborban több mint hetvenen vettek részt és felejthetetlen élményekkel lettek gazdagabbak.


Képek Pannonhalmáról  |  Képek a táborozókról  |  Beszámoló a táborról     


2015.06.24. - Szentgotthárdi hittantáborosok látogatása Répcelakon     
2015. június 24-én egy csoport hittanos gyerek látogatott Répcelakra. A Répcelaki Szent István Király templomban tartott szentmisét követően megtekintették és megismerkedhettek templomunk látnivalóival és betekintést nyerhettek Répcelak történetének egy szegmensébe. Ezt követően a táborosok folytatták útjukat Győrbe.

Képek


2015.06.16. - Hittanos kirándulók Répcelakon és Csánigon     
Június 16-án Győrből a nádorvárosi plébániáról 140 hittanos érkezett hozzánk. Énekelve, az útközben lévő érdekességeket megfigyelve érkeztek a répcelaki vasútállomásról Csánigra. Ott a megújult faluházban, evangélikus iskolában, katolikus templomban és a szép faluképben gyönyörködhettek. Sétát tettek a Répce-part fái között, átkeltek a kis hídon, papírcsónakot készítettek. Répcelakon a katolikus templomot és Főteret tekintették meg.

Képek     


2015.06.08. - Osztályprogram a plébánián     
A répcelaki általános iskola hatodikos diákjai osztályprogram keretében a plébános úr invitálására és szervezésében megismerkedhettek a régi nicki iskolával, különböző játékos és ismeretterjesztő programokon vehettek részt, majd a napot egy bátorságpróba zárta.

Képek     


2015.05.30. - Toronyóra a répcelaki katolikus templomon     
Az Úr 2015. esztendejében a Szentlélek eljövetelének ünnepére Keszei Zoltán és felesége toronyórát adományozott a helyi katolikus templom javára. A Jóisten adjon erőt, egészséget, hogy ajándékozók és megajándékozottak sokáig gyönyörködhessünk e csodaszép toronyórában, és szolgálja emberöltőkön keresztül a Répcelakon élőket, az itt áthaladókat.

Képek     


2015.05.30. - Bérmálás 2015     
2015. május 30-án 24 fiatalt bérmált meg a répcelaki templomban Veres András megyéspüspök, valamint megáldotta Keszei Zoltán és felesége nagylelkű felajánlásából adományozott toronyórát is. Igazán széppé tette az ünnepet a sok zeneiskolás bérmálkozó hangszeres játéka.

Képek     


2015.05.17. - Elsőáldozás Répcelakon 2015     
Urunk Mennybemenetelének ünnepén a répcelaki templomban 12 harmadikos gyermek vehette magához első alaklommal az oltári szentséget. A gyermekek az előző napon szentgyónásban részesültek, így megtisztulva, fehérbe öltözve járulhattak az oltárhoz.

Képek     


2015.04.21. - Lelkipásztori tanácskozás Répcelakon     
A tavalyi évhez hasonlóan virágvasárnap a barkaszentelést követően lelkes gyermekeknek, férfiaknak és nőknek, valamint az énekkarnak köszönhetően Urunk kínszenvedésének története jelenhetett meg előttünk (Passió) a Répcelaki Szent István Király templomban.

Képek


2015.03.29. - Passió a répcelaki templomban     
A tavalyi évhez hasonlóan virágvasárnap a barkaszentelést követően lelkes gyermekeknek, férfiaknak és nőknek, valamint az énekkarnak köszönhetően Urunk kínszenvedésének története jelenhetett meg előttünk (Passió) a Répcelaki Szent István Király templomban.

Képek


2015.01.07. - Ökumenikus imahét     
Több esztendő óta a plébánia településein élők örömteli eseménye a keresztények egységért végzett közös ima. Az öt település mind a kilenc temploma otthont ad a lelki megerosödéshez a közös utat kereso krisztusi tanítványoknak.

Képek


2015.01.01. - Elindult a Plébánia Facebook oldala     
Az év elején elindítottuk a Plébánia közösségi oldalát, ahol a fiatal generáció számára is könnyen elérhetőek az információk.

Facebook oldal     


2014 eseményei


2014.10.25. „A régmúlt gasztronómiája” múltidéző gasztronómiai bemutató és zarándokpont avatás     
A „Zarándokpont fejlesztés a Szent Márton-úton” elnevezésű projekt keretében 2014. október 25-én tartották meg a "régmúlt gasztronómiája” című múltidéző gasztronómiai bemutatót és ezen a anpon sor került a Zarándokpont avatására is. A rendezvényről bővebben a beszámolóban olvashatnak.

Beszámoló  |  Képek     2014.01.19. Ökumenikus imahét a répcelaki plébánián     
Öt éve a keresztények egységért való közös imádságot, ökumenikus istentiszteleteket a két felekezetnek a plébánia területén lévő templomait sorra járva tartják. Az idei évben evangélikus, katolikus lelkipásztorokon túl görögkatolikus, református és baptista lelkész is az igehirdetők között szerepel.

    2012 eseményei


2012.07.29. - 2012.08.03. Hittantábor - Kőszeg     
Az elmúlt héten hittantáborban vettünk részt Kőszegen. A tábor jelmondata az „Ahol a kincsetek ott a szívetek is” evangéliumi részlet volt. A hét során a tanításokon megismertük lelki kincseinket, a bölcsességet, a bátorságot, a szeretetet, és a hitet.

Beszámoló  |  Képek     
2011 eseményei


2011.12.10. A szentivánfai templom megáldása     

A Keresztelő Szent János tiszteletére szentelt uraiújfalui templom felújítása a mai napra nagy mérföldkőhöz érkezett.
Dr. Veres András megyéspüspök megáldhatta a templomot, és az esperesi kerület papjaival szentmisét mutatott be.
A templom belső felújítása az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program kere-tében megítélt 16.940.183- forint pályázati támogatásból történt. A déli falon lévő 13. századi falfestmény restaurálását a Nemzeti Kulturális Alap 3.500.000- forinttal, Uraiújfalu Önkormányzata 500.000- forinttal támogatta. Emellett sokan adományukkal járultak hozzá, hogy az épület újra otthont adhasson az istentiszteleteknek

Képek     
2011.02.25. Szent István Király Plébánia Farsang     
A Szent István Király Plébánia farsangja.

Képek     
2010 eseményei


2010.09.18. Az óvoda megáldása     
A felújított és bővített répcelaki óvoda átadásakor a helyi plébános és Verasztó János evangélikus lelkész áldotta meg a legújabb igények szerint megújult intézményt.

Áldások  |  Képek     
2010.08.02-07. Hittantábor Körmenden     
Több mint 60 gyerek vett részt plébániánkról a táborban. Az együttlét nagy lelki gazdagodást jelentett. Köszönet illeti érte a résztvevőket, a segítő felnőtteket és a környékbeli lelkipásztorokat.

Tudósítás  |  Képek1  |  Képek2     
2010.07.15-17. Zarándoklat ókeresztény emlékekhez     
A plébániai zarándoklat elsődleges célja a nyolcszögletű keresztelőkápolnák felkeresése volt Szlovéniában és Olaszországban, mivel a répcelaki templom alaprajza is hasonló. Ugyanakkor a két ország határán nagyon sok magyar vonatkozású I. világháborús emlék fedezhető fel.

Ókeresztény imák  |  Isonzói Szűz Mária  |  Tudósítás  |  Képek     
2010.07.05-09. Plébániai kirándulóhét hittanosoknak     
Mintegy harminc hittanos gyermek hétfőtől péntekig a plébánia egy-egy településére kirándulva játékosan ismerkedett meg az adott helység nevezetességeivel.

Beszámoló  |  Képek     
2010.06.12-13. Szent Márton-ösvény sátra a Répcelaki Fesztiválon     
A sátorban a Répcelaki Szent István Király Plébánia - sok új ismeretet nyújtva - kirakó játékokkal, színezőkkel, feladatlapokkal, arcfestéssel várta a gyermeket, és a ünnepség részvevőit.

Képek     
2010.05.29. Bérmálás     
A bérmálás szentsége arról szól, hogy egy önállóbb, szabadabb, teljesebb, de felelősségteljesebb keresztény életet kell folytatni a bérmálkozás után.

Névsor és bemutatás  |  Köszöntő  |  Könyörgések  |  Tudósítás     
2010.01.24. Ökumenikus imanyolcad záró istentisztelete     
Mi vagyunk a tanúk, hogy Isten újra csodálatosan összegyűjtött, és mind a nyolc alkalommal teli templom dicsérte az Urat!

Tudósítás     
Kapcsolat: aigner@martinus.hu